Về chúng tôi

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) được thành lập bởi Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, là một tổ chức đào tạo và tư vấn có uy tín dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhân muốn phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
iEIT cung cấp các khóa đào tạo Public & Inhouse và dịch vụ Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm với hàm lượng giá trị kiến thức cao hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Đào tạo Public

Đào tạo đại trà theo vị trí và theo kiến thức chung (kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm...)

Đào tạo Inhouse

Đào tạo theo nhu cầu và đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp với thời gian, địa điểm và nội dung đào tạo linh hoạt.

Dịch vụ Tư vấn

Xây dựng các gói tư vấn quản lý dựa theo nhu cầu doanh nghiệp.

Hội thảo

Hội thảo diễn ra hàng tháng với nhiều chủ đề mang tính thực tiễn với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Đội ngũ chuyên gia

bsc-kpi, thu-ky-tro-ly, doi-ngu-chuyen-gia-dh-ngoai-thuong

Các chương trình sắp diễn ra

Các chương trình đào tạo

  CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN LƯƠNG, THƯỞNG
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh - sử dụng bộ công cụ tích hợp (7 buổi) - Tải Brochure
2 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp (8 buổi) - Tải Brochure 16 - 24/11/2018
3 Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực (4 buổi) - Tải Brochure 27 - 28/10/2018
4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (6 buổi) - Tải Brochure
5 Thiết kế mô hình kinh doanh (6 buổi) - Tải Brochure
6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức (6 buổi) - Tải Brochure
  CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý (11 buổi) - Tải Brochure
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự (6 buổi) - Tải Brochure
3 Luật bảo hiểm xã hội, hợp động lao động và cơ chế trả lương phù hợp theo luật mới (6 buổi) - Tải Brochure   
  CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG - CÔNG VIỆC 
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả (4 buổi) - Tải Brochure  
2 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (6 buổi) - Tải Brochure 07 - 11/11/2018
3 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (4 buổi) - Tải Brochure 13 - 14/10/2018
  CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS (6 buổi) - Tải Brochure
2 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo  (5 buổi) - Tải Brochure 02 - 04/11/2018