Về chúng tôi

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) được thành lập bởi Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, là một tổ chức đào tạo và tư vấn có uy tín dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhân muốn phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
iEIT cung cấp các khóa đào tạo Public & Inhouse và dịch vụ Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm với hàm lượng giá trị kiến thức cao hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Đào tạo Public

Đào tạo đại trà theo vị trí và theo kiến thức chung (kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm...)

Đào tạo Inhouse

Đào tạo theo nhu cầu và đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp với thời gian, địa điểm và nội dung đào tạo linh hoạt.

Dịch vụ Tư vấn

Xây dựng các gói tư vấn quản lý dựa theo nhu cầu doanh nghiệp.

Hội thảo

Hội thảo diễn ra hàng tháng với nhiều chủ đề mang tính thực tiễn với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Đội ngũ chuyên gia

Các chương trình đào tạo