Về chúng tôi

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) được thành lập bởi Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, là một tổ chức đào tạo và tư vấn có uy tín dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhân muốn phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
iEIT cung cấp các khóa đào tạo Public & Inhouse và dịch vụ Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm với hàm lượng giá trị kiến thức cao hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Đào tạo Public

Đào tạo đại trà theo vị trí và theo kiến thức chung (kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm...)

Đào tạo Inhouse

Đào tạo theo nhu cầu và đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp với thời gian, địa điểm và nội dung đào tạo linh hoạt.

Dịch vụ Tư vấn

Xây dựng các gói tư vấn quản lý dựa theo nhu cầu doanh nghiệp.

Hội thảo

Hội thảo diễn ra hàng tháng với nhiều chủ đề mang tính thực tiễn với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Đội ngũ chuyên gia

bsc-kpi, thu-ky-tro-ly, doi-ngu-chuyen-gia-dh-ngoai-thuong

Các chương trình sắp diễn ra

Các chương trình đào tạo

  Nhóm 1. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Giám đốc điều hành
2 Giám đốc tài chính
3 Giám đốc nhân sự
4 Giám đốc sản xuất
5 Giám đốc chất lượng
  Nhóm 2. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN ÁP DỤNG TRẢ LƯƠNG
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp
2 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp 16 - 24/11/2018
3 Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực    
4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps
5 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức    
6 Thiết kế mô hình kinh doanh
  Nhóm 3. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHO CÁC VỊ TRÍ CHỨC DANH 
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự  
2 Đào tạo chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế IBM 30/11 - 09/12/2018
3 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp 28/11 - 02/12/2018
4 Huấn luyện nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 2018
5 Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý 2018
  Nhóm 4. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG
1 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
2 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2018
3 Kỹ năng quản trị sự thay đổi
4 Kỹ năng làm việc nhóm 2018
5 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
6 Đào tạo STATA: Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo 02 - 04/11/2018