Blog

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Chuyên gia Tư vấn Trưởng hệ thống quản lý – Chuyên gia năng suất chất lượng Việt Nam
Kinh nghiệm tư vấn đào tạo đánh giá
Tổng Công ty hàng hải Việt Nam Vinalines
Công ty TNHH Công nghệ Và Thương mại Vĩnh Đạt
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
Công ty TNHH Thương mại THoại Anh Khoa
Công ty CPDT Hạ Tầng KCN Bảo Minh – Nam định
Công ty Bao bi PT – Bắc Ninh

admin
Nguyễn Thành Trung Chuyên gia Tư vấn Trưởng hệ thống quản lý - Chuyên ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.