Blog

Trần Thị Huệ

Trần Thị Huệ

  • Bằng xuất sắc Học viện kỹ thuật quân sự
  • Từ năm 2008 đến nay, cô tham gia giảng dạy trong các khóa đào tạo Visual Studio, Microsoft SQL Server cho Bộ tài chính, Tổng cục thống kê, Tổng Cục thuế
  • Giảng dạy Microsoft Office theo chuẩn MOS tại Học Viện An Ninh Nhân Dân, Cục Tần Số và Bộ Ngoại Giao

Bên cạnh đó, Cô sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế giá trị như:

  •  Microsoft Certified Solutions Developer
  • Microsoft Office Specialist – Expert: Office PowerPoint 2010Office Word 2010, Office Word 2010 Expert, Office Excel 2010, Office Excel 2010 Expert
  • Microsoft Certified Professional Developer
  • MCT – Microsoft Certified Trainer (Chứng chỉ giảng viên Microsoft)


admin
Trần Thị Huệ Bằng xuất sắc Học viện kỹ thuật quân sự Từ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.