Blog

TS Võ Sỹ Mạnh

TS Võ Sỹ Mạnh

 

2010-2015 Tiến sĩ Luật kinh tế
2009-2010 Chứng chỉ Nghiệp vụ đào tạo luật sư
2008-2009 Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế
Kinh nghiệmTư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Công ty TNHH Rieckermann Việt Nam
– Công ty TNHH TAIM WESER Đông Nam Á
– Công ty TNHH JISC Việt Nam
2. Tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng
– Công ty Cổ phần thiết bị toàn bộ (Machino) vs Công ty Toepfer international –Asia Pte Ltd
– Công ty TNHH Điện cơ đặc chủng Thái Hào (Trung Quốc) vs Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Việt Nam)
– Hoa Phat Steel Joint Stock Company (Việt Nam) vs Asiaglobe Trade Ltd (Hongkong)
– Công ty CP vận tải biển và thương mại Trường Tân vs Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp
– Công ty CP Thương mại – đầu tư Hà Nội vs Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Văn Lang
– Công ty bảo hiểm Samsung Vina vs Công ty DragonJet.

admin
TS Võ Sỹ Mạnh   2010-2015 Tiến sĩ Luật kinh tế 2009-2010 Chứng chỉ Nghiệp vụ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.