Blog

Nguyễn Hòa Anh

Nguyễn Hòa Anh

 • Chứng chỉ giảng viên Microsoft
 • Chứng chỉ Giảng viên của CompTIA
 • Chứng chỉ Nhà Phát triển Ứng dụng của Microsoft
 • Huấn luyện đội tuyển Việt nam thi tin học văn phòng quốc tế Microsoft Office WorldChampion 2011
 • Giảng dạy tin học hơn 900 giờ mỗi năm
 • Giảng viên cao cấp tại Công ty: New Horizons Hanoi, Hà Nội
 • Tác giả các cuốn sách đào tạo tin học văn phòng (phiên bản 2007, 2010):
  • 4 cuốn cho công ty NETPRO
  • 1 cuốn cho công ty IIG Vietnam (đã xuất bản bởi Fahasa).

Ngoài ra, Thy còn là mt chuyên gia trong lĩnh vc CNTT

 • Trợ lý TGĐ về CNTT  (từ 12/2009 đến nay) cho Công ty: TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế, Hà Nội
 • Lập trình viên (2000-2001) tại  Công ty: FPT – FPT Software Solution, Hà Nội

 

admin
Nguyễn Hòa Anh Chứng chỉ giảng viên Microsoft Chứng chỉ Giảng viên của ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.