Blog

[INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI NHẬT CƯỜNG MOBILE

Ngày 26/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp Nhật Cường Mobile với chủ đề: Đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch và Quản lý công việc hiệu quả.

Dưới sự giảng dạy chính của thầy Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế và các chuyên gia khách mời, buổi đào tạo đã diễn ra hiệu quả và đạt nhiều thành công.

Hai ngày đào tạo với rất nhiều nội dung được triển khai: Cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch như GANTT, CPM, PERT, Kỹ năng quản lý công việc bằng quy trình, định biến nhân sự, Kiểm soát công việc, Quản lý thông tin…

Một số hình ảnh của chương trình đào tạo:

IMG 1184

 

IMG 1182

 

IMG 1181

 

IMG 1173

admin
Ngày 26/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp Nhật Cường Mobile với chủ đề: ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.