Blog

[INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI VINGROUP

Ngày 17-19/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp VinGroup với chủ đề: Đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch và Quản lý công việc hiệu quả – Tạo động lực cho nhân viên – Tạo ảnh hưởng.

Dưới sự giảng dạy chính của thầy Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế và các chuyên gia khách mời, 2 buổi đào tạo đã diễn ra hiệu quả và đạt nhiều thành công.

Hai ngày đào tạo với rất nhiều nội dung được triển khai: Cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch như GANTT, CPM, PERT, Cách khuyến khích và động viên nhân viên bằng thấu hiểu tâm lý, Tạo ảnh hưởng trong nhân viên.

Một số hình ảnh của chương trình đào tạo:

 

WP 20161119 003 copy

 

IMG 3179 copy

WP 20161119 002 copy

 

IMG 3174 copy copy

admin
Ngày 17-19/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp VinGroup với chủ đề: Đào tạo ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.