Blog

[INHOUSE] CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI CÔNG TY SUNGWO-VINA NGÀY 11-12.12.2016

Ngày 10-11/12/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công chương trình đào tạo inhouse cho Công ty TNHH Sungwo Vina – Bắc Ninh, với chủ đề : “Đào tạo Kỹ năng tìm hiểu nguyên nhân, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đưa ra quyết định.”

 

IMG 07122016 111416 HDR

 

Chương trình đào tạo với sự tham gia giảng dạy của thầy Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, và các chuyên gia khách mời, cùng với sự tham gia của 30 học viên Công ty Sungwo – Vina, 4 buổi đào tạo tại doanh nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

IMG 07122016 153142 HDR

 

Buổi học đầu tiên, doanh nghiệp được đào tạo về kỹ năng tìm hiểu nguyên nhân, nhận diện vấn đề bằng các công cụ, đa dạng hóa góc nhìn, và vận dụng biểu đồ xương cái và 5W2H để phân tích truy tìm nguyên nhân.

 

IMG 08122016 150905 HDR

IMG 07122016 155211 HDR

 

Buổi hai tập trung vào kỹ năng giải quyết vấn đề DECIDE, phương pháp KEPNER-TREGOE, các công cụ APC và TEC, thiết lập tiêu chuẩn lựa chọn giải pháp bằng mô hình GREAT.

 

IMG 07122016 160115 HDR

 

Buổi cuối cùng tập trung vào kỹ năng đưa ra quyết định bằng cách tìm hiểu về các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định, đồng thời tìm hiểu các tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa.

 

IMG 08122016 104819 HDR

IMG 07122016 160546 HDR

admin
Ngày 10-11/12/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công chương trình đào tạo inhouse cho Công ty TNHH Sungwo Vina – Bắc Ninh, ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.