Blog

PGS. TS. Đào Ngọc Tiến

PGS. TS Đào Ngọc Tiến

Trưởng phòng Quản lý khoa học, Giảng viên trường Đại học Ngoại Thương

Chuyên gia: Phân tích hệ thống, Kinh doanh quốc tế

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • Tiến sỹ Kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam
 • Giảng viên chính sách thương mại, Trung tâm Estey về Kinh tế học và Luật trong thương mại quốc tế, Canada. Mạng đào tạo chính sách thương mại Đông Nam Á
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học La Trobe, Australia
 • Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

NGOẠI NGỮ: Tiếng Anh

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO có chứng chỉ

 •  Khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu”, WTO và ESCAP tổ chức, Viên Chăn, Lào, 21-25/6/2010
 • Khóa đào tạo giảng viên giảng dạy trực tuyến”, Công ty  phát triển tổ chức OCD và Cơ quan năng lực cạnh tranh toàn cầu GCF, Hà Nội, 17-19/6
 • Khóa đào tạo trực tuyến “Vai trò của cơ chế nhập khẩu đặc biệt và các công cụ phân tích thị trường trong phát triển xuất khẩu và đa dạng hóa”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 12-30/1/2009
 • Khóa đào tạo trực tuyến “Tiêu chuẩn sản phẩm: thách thức và cơ hội cho những nước nông nghiệp đang phát triển”, Viện nghiên cứu Ngân hàng thế giới, 2-27/6/2008
 • Khóa đào tạo nâng cao “Chính sách Thương mại trong nông nghiệp”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 5-7/12/2007
 • Khóa đào tạo nâng cao “Đàm phán trong WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Bang kok (Thái lan), 25-30/11/2007
 • Khóa đào tạo giảng viên lần 2 “Giới thiệu về chính sách thương mại và WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 17-21/9/2007
 • Khóa học hè “Phát triển bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, Đại học Kinh tế quốc dân (Việt Nam) và Đại học Rouen (Pháp), Hà Nội, 16-19/7/2007
 • Khóa đào tạo nâng cao “Tham vấn đa phương trong chính sách thương mại”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Jakarta (Indonesia), 20-22/3/2007
 • Khóa đào tạo nâng cao “Thương mại dịch vụ”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 8-10/3/2007
 • Khóa đào tạo nâng cao “Tiếp cận thị trường hàng phi nông nghiệp”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 5-7/3/2007
 • Khóa đào tạo giảng viên “Giới thiệu về chính sách thương mại và WTO”, Dự án hội nhập kinh tế APEC-EIP, Manila (Phillipine), 11-15/12/2006
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, Hà Nội, Việt Nam
 • Các khía cạnh kinh tế và pháp lý của các hiệp định đầu tư quốc tế, UNCTAD, Bangkok, Thái Lan, 12/2005
 • Năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế, Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội và USAID, Hà Nội, Việt Nam
 • Các phương pháp định lượng trong kinh tế và kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam
 • Một số vấn đề trong chương trình nghị sự kinh tế quốc tế, UNCTAD và Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

 • 12/2007-nay: Phó trưởng phòng quản lý khoa học, Giám đốc Trung tâm hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam
 • 7/2003-nay: Giảng viên, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam. Giảng viên mời giảng, Đại học Kinh tế quốc dân (khoa Quốc tế học)
 • 6/2000- 6/2002: Trợ giảng, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam
 • 1/2000-6/2000: Chuyên viên xuất khẩu, CONTREXIM HOLDINGS, Việt Nam

Chương trình đào tạo Inhouse

Tư vấn doanh nghiệp

 • Rà soát và nâng cao hiệu quả hoạt động tại EVN Hai Bà Trưng
 • Tư vấn triển khai và đánh giá chất lượng dự án Money Minded ngân hàng ANZ
 • Dựng chỉ số đánh giá hấp dẫn thị trường xuất khẩu các doanh nghiệp Việt Nam sang EU, Mỹ

admin
PGS. TS Đào Ngọc Tiến Trưởng phòng Quản lý khoa học, Giảng viên trường Đại học Ngoại Thương Chuyên gia: Phân tích hệ thống, Kinh doanh quốc tế   [vc_tta_tabs ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.