Blog

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy

Phó hiệu trưởng trường Đại học ngoại Thương

Nguyên Trưởng khoa khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương

Quá trình đào tạo

 • Rotterdam School of Management, Erasmus University, (Rotterdam, Hà Lan): Tiến sỹ Tài chính
 • Tilburg University, Hà Lan: Thạc sỹ Tài chính
 • ĐH Kinh tế Quốc dân + Institute of Social Studies (the Hague, Hà Lan): Thạc sỹ Kinh tế Phát triển
 • Trường Đại học Ngoại Thương: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

 • 4/2016– nay: Phó hiệu trưởng tường Đại học Ngoại thương Hà Nội
 •  2008-2016: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
  • Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính
  • Trưởng Khoa (từ tháng 2/2009)
 •  2004-2008: Erasmus University, Rotterdam, Hà Lan
  • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ về tài chính
  • Trợ giảng và giảng dạy các môn học về tài chính
 •  1997-2003: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
  •  Giảng viên
  • Trưởng Bộ môn Thống kê – Phân tích (2001-2003)

Chương trình đào tạo Inhouse

 • Tập đoàn Viettel: Nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO): Quản trị dự án

Các công trình khoa học đã công bố 

 • Nâng cao chất lượng đào tạo các môn học Thống kê – Kế toán – Phân tích, 2002,  Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu đạt kết quả tốt
 •  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng Việt Nam, 2004, Thành viên (Chủ nhiệm đề tài: ThS.Ngô Quý Nhâm), nghiệm thu đạt kết quả khá
 •  Các biện pháp đảm bảo công bằng thương mại (Trade Remedies) trong khuôn khổ pháp lý của WTO và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, 2010, Thành viên chính (Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa)
 •  Nghiên cứu và đề xuất các chính sách tài chính để thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục, Thành viên chính (Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thị Thu Giang), nghiệm thu đạt kết quả tốt
 •  Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái,lạm phát và vấn đề đô la hóa: một số giải pháp chính sách, Thành viên chính (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tú Anh), nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc
 •  Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương, Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu đạt kết quả tốt
 •  Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập trường phổ thông chất lượng cao trực thuộc Trường Đại học Ngoại Thương, Chủ nhiệm đề tài (đang thực hiện)
 •  Mô hình phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam và khả năng vận dụng bài học kinh nghiệm từ Australia, Đề tài Nghị định thư với Australia, Thành viên chính, chủ nhiệm đề tài nhánh (Chủ nhiệm đề tài NĐT: TS. Đào Thị Thu Giang) – đang thực hiện

admin
PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy Phó hiệu trưởng trường Đại học ngoại Thương Nguyên Trưởng khoa khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương [vc_tta_tabs style="flat" shape="square" color="white" ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.