Blog

ứng dụng bsc kpi

PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh

Viện trưởng Viện Kinh tế và thương mại quốc tế

Nguyên giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng – ĐH Ngoại Thương

– Tốt nghiệp Thạc sỹ ĐHSP Tula và ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Arion, Liên bang Nga

– Bằng Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (ĐH Tổng hợp – Kỹ thuật Arion, Liên bang Nga)

– Bằng Tiến sĩ khoa học Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (Liên bang Nga) năm 2003;

– Phó Giáo sư Nhà nước năm 2011.

– Phương pháp thiết kế, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng, liên kết chuỗi và mạng kinh tế.

– Ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại BSC (Balanced Score Card) và KPI (Key Performance Indicator) vào hoạt động của doanh nghiệp

– Thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo nội bộ

– Tư vấn phân tích công đoạn và cắt giảm lãng phí.

admin
PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh Viện trưởng Viện Kinh tế và thương mại quốc tế Nguyên giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng – ĐH Ngoại Thương [vc_tta_tabs ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.