Blog

kỹ năng kinh doanh

CÔNG CỤ LẬP VÀ KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ – HOSHIN PLAN

Kế hoạch Hoshin hoặc được gọi là Hoshin kanri , do giáo sư Kaoru Ishikawa đề xuất vào năm 1950:

Trong tiếng Nhật, Hoshin có nghĩa là la bàn, hoặc chỉ hướng, kanri có nghĩa là quản lý hoặc kiểm soát. Hoshin lập kế hoạch để triển khai việc hoàn thành một mục tiêu duy nhất.

Hoshin được thiết kế theo ma trận để gắn kết và theo dõi các các nguồn lực khi triển khai một dự án, ý tưởng, kế hoạch.

 

hoshin2

 

Đó là một công cụ quản lý các nguồn lực từ trên xuống và từ dưới lên, được phân loại theo mức độ ưu tiên từ thấp đến cao đồng thời đảm bảo tính đầy đủ, trực quan.

Ma trận kế hoạch Hoshin kanri được thiết kế để giúp một tổ chức:

* Tập trung vào một mục tiêu chung

* Giao tiếp được mục tiêu đó cho tất cả các bộ phận tham gia.

* Thu hút sự tham gia tất cả các nhà lãnh đạo trong việc lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu

* Giữ người tham gia gắn trách nhiệm và nghĩa vụ.

* Kiểm soát thời gian và mức độ hoàn thành

Với tính ứng dụng cao, hiệu quả, đơn giản, trực quan, Hoshin Plan được sử dụng trong rất nhiều doanh nghiệp. Sau các chương trình đào tạo về lập kế hoạch, Viện Kinh tế tổng hợp và gửi đến các doanh nghiệp biểu mẫu hoshin đã được triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam.


Xem thêm các khóa học liên quan tại đây:

  1. Khóa học: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
  2. Khóa học: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  3. Khóa học: KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
admin
Kế hoạch Hoshin hoặc được gọi là Hoshin kanri , do giáo sư Kaoru Ishikawa đề xuất vào năm 1950: Trong tiếng Nhật, Hoshin có nghĩa là la bàn, hoặc ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.