Blog

QUẢN TRỊ VIÊN CẤP TRUNG – TẦM QUAN TRỌNG VÀ THÁCH THỨC PHẢI ĐỐI MẶT

Quản trị viên cấp trung là cấp chỉ huy trung gian đứng trên quản trị cấp cơ sở và ở dưới cấp quản trị cao cấp. Họ là những người tạo ra sự gắn kết giữa các cấp quản trị doanh nghiệp khi nhận các chiến lược và chính sách chung từ nhà quản trị cấp cao rồi triển khai chúng thành các mục tiêu và kế hoạch chi tiết, cụ thể cho các quản trị viên cấp cơ sở thực hiện.

Nếu thiếu quản lý cấp trung hoặc người quản lý cấp trung không đủ năng lực đáp ứng, chiến lược đề ra từ các quản trị viên cấp cao sẽ không thể thực hiện và bộ máy quản trị trở nên rời rạc, kém hiệu quả. Vậy nên, việc thu hút – duy trì và phát triển các nhà quản trị cấp trung là một vấn đề đau đầu nhưng cấp thiết với nhiều công ty.

Rõ ràng, làm việc trong áp lực “trên đe – dưới búa” , những thách thức mà các nhà quản lý cấp trung phải đối mặt là không hề nhỏ.

1. Trong mối quan hệ với quản trị viên cấp cao và cấp cơ sở

– Một số quản lý cấp trung chịu sự chèn ép, thậm trí là thiếu tôn trọng từ quản trị cấp cao, họ bất mãn khi chính lãnh đạo của mình làm việc thiếu hiệu quả hơn họ.

– Là người có vai trò trung gian, tình trạng rập khuôn của nhiều nhà quản trị cấp trung  là không có quyền hành gì trừ việc phải giải trình tất cả.

Để làm tốt vị trí của mình, quản trị viên cấp trung phải tự chịu trách nhiệm với hệ thống bên trên cực tốt và phải có ảnh hưởng sâu sắc đến những người bên dưới mình. Muốn vậy, họ luôn vừa phải lắng nghe những người cấp trên và thông cảm với cấp dưới của mình.

2. Cơ hội thăng tiến?

– Đi cùng với những thăng trầm của nền kinh tế, khi công ty có chiến lược cắt giảm nhân sự thì có một nghịch lý là ở đâu người quản lý cấp trung là cốt cán thì ở đó có sự sa thải họ khi việc tái cơ cấu diễn ra – theo Joe Ryan, giảng viên khoa Đào tạo Quản trị của Đại học Wharton, Hoa Kỳ.

– Mang vai trò như keo dính để gắn kết giữa các cấp quản trị. Tuy nhiên, Nhiều công ty đang phải tính toán và điều hành để tạo ra các con số của mình và suy nghĩ rằng các nhà quản lý cấp trung là không cần thiết, nhà quản trị cấp trung không có cơ hội để đưa ra nhiều những suy nghĩ chiến lược của mình.

Để giúp các nhà quản trị cấp trung tiến xa hơn, các kế hoạch phát triển cá nhân của họ phải đi liền với mục địch chung của công ty. Nhà quản trị cấp trung cần được đào tạo thêm về quản trị tiếp thị, chiến lược, tài chính để có tầm nhìn bao quát hơn với công việc và chứng tỏ được năng lực nhiều hơn. Bên cạnh đó, các công ty với những chính sách phát triển năng lực đội ngũ quản trị thiết thực sẽ thể hiện sự quan tâm đến đội ngũ quản lý, khiến họ gắn bó với công ty lâu dài hơn.


Xem thêm về các khóa học liên quan:

  1. Khóa học: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG 
  2. Khóa học: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3Ps
  3. Khóa học: XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
  4. Khóa học: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ
admin
Quản trị viên cấp trung là cấp chỉ huy trung gian đứng trên quản trị cấp cơ sở và ở dưới cấp quản trị cao cấp. Họ là những ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.