Blog

7 TIPS ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT NỀN TẢNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Một nền tảng học tập và phát triển nội bộ có thể giúp một công ty chuẩn bị cho một tương lai thịnh vượng, tăng cường các bộ kỹ năng cho nhân viên, tạo động lực cho nhân viên trong công việc, sửa soạn để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai và giúp duy trì các giá trị – văn hoá doanh nghiệp. Theo một báo cáo của PwC, trên thực tế, lực lượng lao động Y* đang tăng nhanh sẽ đánh giá cao các chương trình đào tạo xuất sắc như một yếu tố hàng đầu để đánh giá người lãnh đạo. Ngược lại, không có chương trình đào tạo nội bộ, các công ty có nguy cơ làm chậm sự phát triển của nhân viên, hoặc tệ hơn, bỏ lỡ những nhân tài trong doanh nghiệp.


Dưới đây là 7 tips mà mỗi tổ chức nên cân nhắc khi xây dựng chương trình đào tạo và phát triển của mình.

 1. Nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo cấp cao. Cam kết đầu tư vào việc học tập là tiền đề để xây dựng các kế hoạch. Hãy đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo của bạn hiểu rằng một sự đầu tư sớm vào phát triển con người sẽ cho phép doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô.
  Chỉ định một hội đồng cố vấn để thiết lập tầm nhìn và kế hoạch. Các nền tảng đào tạo thành công khi các thành viên trong công ty sẵn sàng dành thời gian để thiết lập một sứ mệnh cho sáng kiến này. Hội đồng chuyên gia tư vấn nội dung và các giám đốc chức năng phải có nghĩa vụ đưa ra khuyến nghị cho lãnh đạo cấp cao về tầm nhìn tổng thể để xây dựng nền tảng hướng dẫn và đào tạo phát triển trong doanh nghiệp.
 2. Kiểm kê nội dung đào tạo Hàng ngàn phương pháp đào được phát triển trong suốt những năm khởi nghiệp. Giải mã từng phương pháp để có thể hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và tìm ra tầm nhìn của công ty có thể là một quá trình khó nhằn tuy nhiên lại rất cần thiết. Hãy chắc rằng bạn nắm bắt được những điểm mạnh mà doanh nghiệp của mình có trước khi xây dựng nội dung đào tạo nội bộ.
 3. Hãy dành thời gian hoạch định kế hoạch. Sau khi một tổ chức biết cách giải quyết những vấn đề cần đối mặt, đã đến lúc tìm ra cách để tận dụng những nội dung đó vào đào tạo. Giai đoạn này sẽ khá mất thời gian. Hãy suy nghĩ về những mục tiêu bạn muốn doanh nghiệp đạt được trong tương lai và thiết lập mốc quan trọng để đào tạo.
  Tìm giá trị tương đồng giữa mục tiêu kinh doanh và nhu cầu học tập cá nhân.
 4. Chọn giải pháp học tập hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Công ty có hệ thống quản lý học tập tốt sẽ làm cho kiến thức dễ có thể tiếp cận và tổ chức, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến thành công của chương trình đào tạo.
 5. Duy trì nội dụng evergreen. Nội dung evergreen là những nội dung thu hút được sự chú ý của người đọc bởi sự thú vị, tính hữu dụng của thông tin sau một khoảng thời gian dài. Cần thiết lập các điều phối viên học tập, những người có thể làm việc với từng phòng ban để cập nhật nội dung và giữ tài liệu khóa học không bị lỗi thời.
  Việc xây dựng khoá đào tạo nội bộ chỉ là sự khởi đầu và có nhiều cách phát triển một chương trình học tập để đáp ứng nhu cầu của tổ chức theo thời gian. Vì ngày càng có nhiều công ty đặt trọng tâm vào văn hóa doanh nghiệp và sự cam kết của nhân viên, một chương đào tạo và phát triển nhanh chóng trở thành một điều cần phải có. Mặc dù ban đầu nó có thể cảm khiến cho doanh nghiệp cảm thấy đây là một bước đi nặng nề nhưng lợi ích có thể thu về qua cổ tức.


*lực lượng lao động Y: còn gọi là Millennials – những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000 là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng các phương tiện truyền thông.

admin
Một nền tảng học tập và phát triển nội bộ có thể giúp một công ty chuẩn bị cho một tương lai thịnh vượng, tăng cường các bộ kỹ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.