Blog

5 CÁCH ĐỂ TỐI ƯU HOÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Nếu không có sự đào tạo phù hợp, ngay cả những nhân viên giàu kinh nghiệm nhất vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian để tự mình khám phá ra những chiến lược và quy trình sao cho công việc hiệu quả nhất. Một chương trình đào tạo giúp cung cấp cho nhân viên cơ hội để thực hành và nhận đáp ứng các kỹ thuật và phương pháp cụ thể mà công ty của họ sử dụng. Tuy nhiên, trái ngược với tầm quan trọng của đào tạo nội bộ, hầu hết các bộ phận nhân sự trong công ty không có một chương trình đào tạo thích hợp cụ thể. Hầu hết nhân viên đều tự học hỏi từ đồng nghiệp của mình, điều này có thể gây ra sự tổn thất cho doanh nghiệp về lâu dài và sự căng thẳng cho các nhân viên mới trong quá trình thích nghi với môi trường làm việc.

Đưa một chương trình đào tạo nội bộ chính thức tại chỗ sẽ làm tăng năng suất và giải phóng thời gian của các nhà quản lý. Khi bạn có một nhân viên được đào tạo tốt và các nhân viên khác đều có tiềm năng thì sẽ dễ dàng hơn để điều hành và giữ chân họ. Ngoài ra, khi bạn đầu tư vào một chương trình đào tạo phù hợp, bạn sẽ tự tin hơn khi tuyển dụng các ứng viên ở mọi cấp độ. Nếu bạn đào tạo nhân viên bài bản, bạn có thể điều hành doanh nghiệp theo hướng mà bạn biết chắc rằng sẽ dẫn đến thành công.

Nếu bạn chưa đầu tư vào chương trình đào tạo nội bộ tại tổ chức của mình, dưới đây là một vài bước cơ bản để bắt đầu. Nếu bạn đã có một chương trình đào tạo nội bộ chính thức, hãy tham khảo các bước sau rồi xem liệu có bất cứ điều gì bạn có thể làm để tiếp tục tối ưu hóa nó hay không.

  1. Đạt được sự đảm bảo trong quá trình điều hành – Nếu nhóm lãnh đạo của bạn không tin vào việc tạo ra hoặc duy trì một chương trình đào chính thức, thì nó sẽ chết.
  2. Thực thi Trách nhiệm giải trình – Người quản lý cần phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên của họ tuân thủ các nguyên tắc của công ty. Một chương trình tốt tập trung không chỉ vào hướng dẫn sản xuất, mà cả các quy trình nội bộ nữa.
  3. Bổ nhiệm quyền sở hữu – Cần chỉ định một người nhất định điều hành chương trình đào tạo, bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp tầm cơ, bạn có thể sẽ muốn thuê một giảng viên nội bộ toàn thời gian để thực hiện trách nhiệm này. Nếu công ty của bạn có quy mô nhỏ hơn, thì trách nhiệm đào tạo sẽ trở thành một phần vai trò của tất cả nhân viên đương nhiệm.
  4. Phát triển công cụ Trợ giúp Việc làm – Chia sẻ tài liệu hướng dẫn thực tiễn là nguồn thông tin hữu ích cho những nhân viên mới.
  5. Phải có tính nhất quán trong triển khai: Đào tạo không chỉ là hướng dẫn nhân viên biết cách làm một lần duy nhất. Mọi người thường học bằng cách lặp đi lặp lại thông qua sự kết hợp của các phương pháp khác nhau. Hãy tìm hiểu từ nhân viên của bạn về những gì họ muốn được training thay vì tự lên content vì có thể khi đó bạn sẽ không đạt được mục tiêu đào tạo.
admin
Nếu không có sự đào tạo phù hợp, ngay cả những nhân viên giàu kinh nghiệm nhất vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian để tự mình khám phá ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.