Blog

KPI- Chỉ số đo lường hiệu suất

Giới thiệu sách “KPI-CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT”

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam rất cần có những hệ thống thước đo có thể đánh giá đúng hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Việc xây dựng một hệ thống thước đo và đo lường tốt sẽ không chỉ giúp doanh ngiệp đạt được các mục tiêu mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa năng lực của nhân viên và thu hút, bồi dưỡng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn cuốn sách “Các chỉ số đo lường hiệu suất- Xây dựng và ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu có sức thuyết phục” của tác giả David Parmenter.

David Parmenter là một tác giả, một chuyên gia tư vấn hàng đầu trong việc phát triển và áp dụng thành công KPIs. Trong cuốn sách này của mình, ông đã đề cập đến những nền tảng cơ bản cho việc ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu và các công cụ để triển khai, áp dụng KPI vào cho doanh nghiệp.

Cuốn sách của ông bao gồm 06 chương và 1 phụ lục về các chỉ số đo lường hiệu quả trong doanh nghiệp.

Chương 1: Dẫn nhập.

Nhiều ví dụ thực tế đã chỉ ra rằng, các tổ chức đã sử dụng những gì mà họ cho là các chỉ số hiệu suất cốt yếu nhưng lại không có trọng tâm, khả năng thích ứng, sự cách tân và hiệu quả như mong muốn. Nhận thức được vấn đề này, tác giả David Parmenter đã chỉ ra sự khác biệt giữa ba loại chỉ số đo lường hiệu suất và đưa ra quy tắc để các tổ chức có thể chọn lựa được những chỉ số phù hợp nhất với mình.

“…quy tắc 10/80/10 chính là lựa chọn tốt hơn cả, theo đó một tổ chức nên có khoảng 10 chỉ số kết quả cốt yếu, 80 chỉ số hiệu suất và 10 chỉ số hiệu suất cốt yếu…”

Chương 2: Cơ sở nền tảng cho việc ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu.

Trong chương này, cuốn sách đã đi sâu hơn vào chủ đề ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu. David đã đề cập đến 4 nguyên tắc cơ sở nền tảng và 10 bài học giúp các tổ chức áp dụng KPI thành công.

Chương 3: Phát triển và ứng dụng mô hình chỉ số hiệu suất cốt yếu: Mô hình 12 bước.

Trong cuốn sách Thẻ điểm cân bằng, Kaplan và Norton đã chỉ ra rằng, 16 tuần là khoảng thời gian đủ để thiết lập một thẻ cân bằng điểm với các chỉ số hiệu suất thiết yếu. Tuy nhiên, các tổ chức và doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều lúng túng trong quy trình này và để giải quyết vấn đề này, David đã đưa ra mô hình 12 bước giúp các tổ chức dễ dàng phát triển và áp dụng, điểu chỉnh KPI.

Chương 4: Bộ công cụ nguồn của nhóm thực hiện chỉ số hiệu suất cốt yếu.

Chương này cung cấp cho nhóm thực hiện các công cụ hữu ích phục vụ cho quá trình thu thập thông tin; đó có thể là các bảng câu hỏi, các bảng theo dõi tiến độ công việc theo dự án, các buổi hội thảo chủ chốt,…

Chương 5: Mẫu báo cáo các chỉ số đo lường hiệu suất.

Chương 5 cung cấp cho các độc giả minh họa về cách trình bày các chỉ số KRI, KPI, và PI vào trong các báo cáo một cách hiệu quả.

Chương 6: Bộ công cụ nguồn của nhà tư vấn.

Quá trình phát triển và sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất rất cần sự hỗ trợ, tham gia của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp từ bên ngoài. Vai trò chủ đạo của vị chuyên gia này sẽ là đào tạo các nhóm quản trị cấp cao, lập nhóm dự án và tư vấn cho các nhóm dự án. Bộ cung cụ nguồn có thể trợ giúp các nhà tư vấn được đề cập trong chương này bao gồm: các bài giới thiệu về chỉ số đo lường hiệu suất, các bảng câu hỏi và một danh sách các câu hỏi thường gặp khi tư vấn.

Phụ lục: Cơ sở dữ liệu về các chỉ số đo lường hiệu quả hoàn thành công việc.

Phần phụ lục của sách đã đưa ra một danh sách tham khảo các chỉ số đo lường hiệu suất được sắp xếp theo các chỉ tiêu của thẻ điểm cân bằng. Những chỉ số này có thể được áp dụng ngay vào các tổ chức nếu phù hợp, và sẽ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm cho các tổ chức.

Cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác quản trị nhân sự nói chung và đánh giá, đo lường hiệu quả công việc nói riêng.

Đăng ký nhận ebook:

admin
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam rất cần có những hệ thống thước đo có thể đánh giá đúng hiệu quả làm việc ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.