Blog

KPI DASHBOARD – BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ HIỆU SUẤT THIẾT YẾU (PHẦN 1)

Chỉ số Hiệu suất Cốt yếu (KPIs) giúp bạn tối ưu hoá tài sản có giá trị nhất và tốn chi phí nhiều nhất trong các công ty: nhân viên. Những bảng điều khiển KPI sẽ cung cấp một phương thức hiệu quả để quan sát xem đội ngũ nhân viên của bạn đang tiến dần đến những mục tiêu cụ thể và quy trình kinh doanh như thế nào, chẳng hạn như nguồn nhân lực, tiến độ bán hàng, mục tiêu tiếp thị hoặc mục tiêu sản xuất. Quản trị hiệu suất sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn sử dụng bảng điều khiển KPI để được cung cấp một sơ đồ minh họa về vị trí của bạn, xem xét lịch sử các xu hướng tác động và đưa ra những quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn với tác động thực sự.

Bài viết này sẽ giải thích làm thế nào để xác định và đánh giá KPIs của công ty, làm thế nào để thiết kế một bảng điều khiển KPI, những loại bảng điều khiển KPI khác nhau và cách sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một mẫu bảng điều khiển KPI miễn phí trên Excel.

bảng điều khiển KPI

Một Bảng điều khiển KPI dành cho doanh nghiệp là gì?

Một chỉ số hiệu suất chính là là một chỉ số kinh doanh được sử dụng để tính toán các nhân tố sẽ quyết định đến sự thành công của một tổ chức. Các KPI rất khác nhau theo từng tổ chức; những KPI dành cho doanh nghiệp có thể là chỉ số về lợi nhuận ròng hoặc chỉ số trung thành của khách hàng, trong khi đó KPI của chính phủ có thể là những chỉ số về số người thất nghiệp. Bất kì số liệu nào được lựa chọn cũng đều phải có tác động nhất định tới kết quả kinh doanh của bạn.

Bảng điều khiển KPI là một phương thức dễ dàng để có một cái nhìn tổng quát về tất cả công việc của bạn, với  những thông tin bạn cần tập trung lại ở một nơi để bạn có thể chia sẻ chúng với đội ngũ của bạn và theo dõi quá trình hướng tới các mục tiêu, hoặc cho bạn biết nơi nào bạn cần để điều chỉnh để tiếp cận những mục tiêu đó.

Những bản điều khiển thiết kế này phải là duy nhất bởi vì thiết kế của mỗi bảng điều khiển phải phù hợp với nhu cầu và văn hoá cụ thể của từng tổ chức. Tính linh hoạt và tính tuỳ chỉnh là rất cần thiết để thiết kế những thông tin hiệu quả và làm cho dữ liệu ở mọi cấp độ dễ dàng truy cập và  dễ hiểu.

Ai phát minh Bảng điều khiển KPI dành cho doanh nghiệp?

Người cha của KPI và các bảng điều khiển theo dõi chúng có thể được coi là Peter Drucker, nhà văn, giáo sư, chuyên gia tư vấn quản lý và ông đã tự mô tả mình là “nhà sinh thái học xã hội”, người khám phá ra phương thức con người tự tổ chức xã hội và tương tác với nhau. Ông là chuyên gia về những vấn đề mang tính tổ chức, người đã nói, “Một chiến lược mà không có số liệu chỉ là một mơ ước viểm vông. Và các số liệu mà không gắn kết với các mục tiêu chiến lược sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian. ”

Mặc dù đã có sẵn các công nghệ hỗ trợ, việc sử dụng các bảng điều khiển đã không trở nên phổ biến cho đến cuối những năm 1990, với sự phát triển của các Chỉ số Hiệu suất chính (KPIs), và sự ra đời của Thẻ điểm Cân bằng của Robert S. Kaplan và David P. Norton. Ngày nay, việc sử dụng những Bảng điều khiển là một phần quan trọng của Quản lý theo Mục tiêu (MBO), một mô hình quản lý nhằm cải thiện hiệu quả công việc bằng cách xác định rõ các mục tiêu được cả quản lý và nhân viên đồng ý và gắn với các mục tiêu tổng thể của tổ chức.

Một nguyên tắc của Quản lý theo Mục tiêu là thiết lập một hệ thống thông tin quản lý để đo lường những kết quả đạt được và hiệu quả công việc thực tế đối với các mục tiêu đã được xác định. Lợi ích của MBO bao gồm tạo động lực làm việc cho nhân viên, tăng sự gắn bó của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức, và tạo ra sự giao tiếp tốt hơn giữa quản lý và nhân viên.

Lợi ích của một Khung KPI

bảng điều khiển KPI

Báo cáo Cải thiện Hiệu suất và Ứng dụng Chỉ số Hiệu suất Chính của Viện KPI đã phát hiện ra rằng 68% người trả lời nhận thấy một tác động tích cực đến sự phát triển kinh doanh của họ sau khi thiết lập Khung KPI. Hơn nữa, 43% người được hỏi cho biết họ đã cải thiện được hiệu suất, được định nghĩa là có thể “đánh giá khách quan mức độ thành tựu của các kết quả”, và 33% cho biết họ kết hợp các kết quả KPI vào quá trình ra quyết định. Một Khung KPI sẽ nhóm các KPIs có liên quan với nhau để cung cấp những bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn, và tối ưu hóa các nỗ lực và hiểu các KPIs nhất định tác động đến các KPIs khác hiệu quả như thế nào.

Đánh giá các số liệu của cá nhân và của các tổ chức và sử dụng các thông tin dễ dàng hơn nhiều với một bảng điều khiển KPI được thiết kế tốt. Bạn có thể so sánh, quan sát xu hướng theo thời gian, quan sát sự phân phối và quan sát mối quan hệ giữa các khu vực khác nhau của tổ chức. Sự chia sẻ thông tin qua nhiều bộ phận của tổ chức hỗ trợ giải quyết vấn đề, cộng tác và dự báo tình hình hợp lý hơn,

Trong báo cáo được trích dẫn ở trên, 32% người được hỏi cho biết những khía cạnh thách thức nhất trong đánh giá hiệu suất là xác định KPI phù hợp với hoạt động kinh doanh của họ. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó trong phần tiếp theo.

Ảnh minh họa: Phần mềm giải pháp quản lý iHCM.

Phần 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TẠO RA MỘT BẢNG ĐIỀU KHIỂN KPI PHÙ HỢP ?


Các khóa học liên quan:

  1. Khóa học: ỨNG DỤNG BSC-KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
  2. Khóa học: HƯỚNG DẪN VÀ TRIỂN KHAI KPI CHO DOANH NGHIỆP

 

admin
Chỉ số Hiệu suất Cốt yếu (KPIs) giúp bạn tối ưu hoá tài sản có giá trị nhất và tốn chi phí nhiều nhất trong các công ty: nhân ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.