Blog

TS. Hà Sơn Tùng

TS. Hà Sơn Tùng

Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh – trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình đào tạo

  • 2013: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2005: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA tại trường Đại học Tổng hợp bang Washington
  • 2002: Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên môn – kinh nghiệm

  • Học giả nghiên cứu, khách mời (guest speaker) về Quản trị chiến lược cho trường Đại học Long Beach, California, Mỹ.
  • Giảng dạy, đồng giảng dạy với giảng viên và là trợ giảng cho các giảng viên đến từ Mỹ, Bỉ trong chương trình đào tạo cử nhân quốc tế IBD, chương trình đào tạo tiên tiến bằng tiếng Anh, EBBA, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Việt Bỉ…
  • Giảng dạy khóa ngắn hạn chuyên về Chiến lược kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, xây dựng chiếu điểm cân bằng cho doanh nghiệp- công cụ kiểm soát quá trình phát triển doanh nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm.

Chương trình đào tạo – Tư vấn doanh nghiệp

  • 2013: Đào tạo và tư vấn cho giám đốc, nhân viên về nghiên cứu thị trường, bán hàng cho các doanh nghiệp trong ngành năng lượng, tiết kiệm điện tại MEET-BIS Việt Nam
  • 2014: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại SABECO.
  • 2015: Tư vấn xây dựng chiến lược cho Tổng công ty đường thủy Vinawaco; xây dựng BSC, KPI
  • Đã có kinh nghiệm giảng dạy tại các tổ chức, doanh nghiệp như: Kiểm toán nhà nước, SYM, VCCI, VDC, Xuân Hòa, các lớp đào tạo doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư tổ chức ở Hà nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Sơn La…

admin
TS. Hà Sơn Tùng Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp - Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh - trường Đại học Kinh tế Quốc dân [vc_tta_tabs style="flat" shape="square" color="white" ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.