Blog

Chuyên gia Phân tích định lượng Đào Trung Kiên

Chuyên gia Đào Trung Kiên

Chuyên gia Phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh

Quá trình đào tạo và huần luyện

  • 12/2013:Kỹ năng viết bài báo cho đăng tải tạp chí quốc tế tại Đại học Y Hà Nội
  • 10/20013 – 12/2015: Thạc sỹ Đại học Bách Khoa Hà Nội: Phương pháp định lượng trong kinh doanh và quản lý, quản trị dự án, phương pháp nghiên cứu khoa học,…
  • 2002: Phân tích dữ liệu tại Đại học Tôn Đức Thắng – TP. Hồ Chí Minh

Chuyên môn – kinh nghiệm

  • Có 10 năm sử dụng các phương pháp phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh, marketing…
  • Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Xây dựng, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương, Đại học Mỏ địa chất…, học viên các lớp thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu Định lượng ….

Kinh nghiệm làm việc

  • 10/2007 – 07/2011: Quản lý Kênh Phân phối tại Tổng Công ty Viettel, thực hiện các nghiên cứu thị trường, quản lý kênh phân phối,…
  • 8/2011 – 3/2014: Nhà tư vấn/ Nghiên cứu độc lập: Thực hiện các nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quản lý; tư vấn các tổ chức về nghiên cứu thị trường,…
  • 2014 – nay: Giám đốc Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Phân tích Định lượng Toàn cầu
  • Chủ trì các dự án nghiên cứu cho các doanh nghiệp và các trường đại học
  • Tham gia hợp tác một số dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế tại Phần Lan, Bỉ, Trung Quốc,…

admin
Chuyên gia Đào Trung Kiên Chuyên gia Phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh [vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-user-plus" add_icon="true" title="Trình độ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.