Blog

Đàm Thế Ngọc

Chuyên gia Đàm Thế Ngọc

Cử nhân Quản trị nguồn Nhân lực

Master Trainer – Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007 -2011: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Cử nhân Quản trị Nguồn Nhân lực

Học viện doanh nhân GED, TGM, Tâm Việt : Chứng chỉ nâng cao năng lực quản lý cấp trung, Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian,…

Tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu: Chứng chỉ tốt nghiệp khóa huấn luyện 13 ngày – Train the Trainer

2011 – 2013: Công ty CP Viễn Thông FPT – Recruiter

 • Trực tiếp tuyển dụng và phỏng vấn nhiều vị trí từ nhân viên đến quản lý
 • Hỗ trợ tuyển dụng cho 30 chi nhánh FPT Telecom miền Bắc

2013 – 2015: Công ty CP Viễn Thông FPT – Trainer

 • Dự án thành lập Trung tâm đào tạo FPT Telecom
 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo
 • Xây dựng cổng đào tạo trực tuyến, xây dựng bài giảng

2015 – Nay: Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh – Master Trainer

 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho Văn phòng điều hành và 41 khách sạn thành viên đang hoạt động
 • Dự án xây dựng và chuẩn hóa Mô tả công việc, quy trình làm việc và SOP cho các bộ phận
 • Trưởng ban Team building Tập đoàn

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CHO CÁC DOANH NGHIỆP

2011 – 2015: Công ty CP Viễn thông FPT – Đào tạo các kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng phỏng vấn & đánh giá ứng viên
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng tư duy tích cực
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm, …

2015 : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Đào tạo cộng đồng: Chiến lược công việc ước mơ

2015: Hiệp hội tim mạch Việt Nam – Tư vấn và triển khai xây dựng Trung tâm đào tạo

2015 – Nay: Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh – Đào tạo các kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng giảng dạy tích cực (TOT)
 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 • Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Chuẩn hóa diện mạo, tác phong
 • Kỹ năng xử lý phàn nàn
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tạo động lực nhân viên
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao việc, …

admin
Cử nhân Quản trị nguồn Nhân lực Master Trainer – Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh [vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-user-plus" add_icon="true" title="Trình độ học ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.