Blog

TƯ VẤN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TÍCH HỢP

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi đúng hướng. Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội cũng như nhận diện đầy đủ các nguy cơ đối với sự phát triển nguồn lực của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp.

Với mong muốn đào tạo và hướng dẫn sử dụng các công cụ xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) khi điều kiện về nguồn lực còn hạn chế, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế- Trường Đại học Ngoại thương triển khai chương trình tư vấn:

“XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍCH HỢP” 

Chương trình tư vấn được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế qua nhiều khóa đào tạo và chương trình tư vấn tại doanh nghiệp.

Đăng ký để nhận tài liệu bộ công cụ tích hợp trước khi triển khai.

 

Tải về Bộ câu hỏi khảo sát doanh nghiệp : TẠI ĐÂY

admin
Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.