Blog

giảng viên Hoàng Thị Hồng Hoa

Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2001- 2006: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương.

2014: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Troy, Hoa Kỳ.

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC

2010: “Kỹ năng thuyết trình hiệu quả ” tại Tâm Việt Group.

2011: “Kỹ năng quản lý cho nhân sự cấp trung” tại JOY Institution of Business and Managers.

2011: “Quản lý nhân sự chuyên nghiệp” tại EduViet Corporation.

2011: “Quản trị Nhân sự” tại SME – TAG.

2011: “Lương và Pháp luật trong hợp đồng lao động” tại PTI Institution.

2012: “Lập kế hoạch và phát triển nhân sự” tại EduViet Corporation.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 

2005 -2007: Chuyên viên Xuất nhập khẩu tại Thacotek Jsc.

2007 – 2009: Chuyên viên Xuất nhập khẩu tại CITICOM Jsc.

2009 – 2011: Trợ lý Tổng Giám đốc tại CITICOM Jsc.

2012 – 2015: Trưởng phòng Quản trị và Nhân sự tại CITICOM Jsc.

2015 – Nay:  Trưởng Ban Trợ lý Tổng Giám đốc tại CITICOM Jsc.

KINH NGHIỆM TƯ VẤN, GIẢNG DẠY

Giảng dạy nhiều khóa học “Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp” tại Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương.

 

admin
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2001- 2006: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Đại học ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.