Blog

kpi, tu-van-kpi

TƯ VẤN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (KPI)

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp thường gặp phải ba vấn đề lớn: 1) Mục tiêu kinh doanh không tương thích với các nguồn lực hiện có; 2) Mục tiêu của doanh nghiệp không tương thích với mục tiêu của nhân viên; 3) Thiếu các công cụ để kiểm soát hành động và đánh giá hiệu quả công việc, từ đó xây dựng chính sách lương thưởng cho phù hợp.

BSC & KPI là công cụ hữu hiệu hỗ trợ các nhà quản lý giải quyết đồng bộ các vấn đề trên thông qua việc thiết lập hệ thống cân bằng các mục tiêu kinh doanh với bốn góc độ: Tài chính, Khách hàng, Hoạt động kinh doanh và Năng lực học hỏi phát triển; phân bổ các mục tiêu này tới bộ phận và cá nhân trong doanh nghiệp, dựa vào đó hình thành nên các chỉ số để kiểm soát và đo lường  kết quả công việc của nhân viên.

Chương trình tư vấn KPI hướng đến:

– Cung cấp các hiểu biết hệ thống về BSC & KPI;

– Hướng dẫn cách sử dụng BSC&KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh;

– Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của lãnh đạo và nhân viên, hình thành hệ thống lương thưởng phù hợp;

– Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI.

Thông tin liên hệ cung cấp dịch vụ:

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Phòng A1007, Đại học Ngoại thương- 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04 3259 5158 (máy lẻ 375) – Email: eit@ftu.edu.vn

Hỗ trợ đường dây nóng: Mr. Nguyễn Tuân 0973 602 644 – nguyentuan1711@gmail.com – Ms Linh: 01652357933

 
 

admin
Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp thường gặp phải ba vấn đề lớn: 1) Mục tiêu kinh doanh không tương thích với các nguồn lực hiện có; 2) ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.