Blog

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ VÀ CHIẾN LƯỢC THÀNH PHẦN

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi đúng hướng. Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội cũng như nhận diện đầy đủ các nguy cơ đối với sự phát triển nguồn lực của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp.

Với mong muốn đào tạo và hướng dẫn sử dụng các công cụ xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) khi điều kiện về nguồn lực còn hạn chế, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế- Trường Đại học Ngoại thương triển khai chương trình tư vấn:

“XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍCH HỢP” 

Chương trình tư vấn được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế qua nhiều khóa đào tạo và chương trình tư vấn tại doanh nghiệp.

Đăng ký để nhận tài liệu bộ công cụ tích hợp trước khi triển khai.

 Bảng câu hỏi khảo sát doanh nghiệp : TẠI ĐÂY
Nội dung gói Tư vấn Chiến lược mà IEIT mang đến cho khách hàng không chỉ là một bản tài liệu chiến lược, mà còn sự hỗ trợ để thực thi chiến lược một cách rõ ràng cụ thể thông qua đội ngũ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp iEIT với hơn 200 thành viên trên toàn quốc.

IEIT cung cấp các gói giải pháp tư vấn chiến lược từ đánh giá phản biện, hoạch định cho đến hỗ trợ triển khai thực thi: chiến lược công ty, chiến lược thành phần, chiến lược phát triển  sản phẩm, chiến lược nhân sự, chiến lược marketing. Khách hàng có thể yêu cầu trọn gói hoặc từng phần riêng lẻ theo nhu cầucụ thể.

Các dịch vụ tư vấn chiến lược của iEIT.

Chiến Lược phát triển bền vững theo BSC dài hạn, trung hạn theo mô hình 4 hoặc 6 khía cạnh, để công ty có các mục tiêu cân bằng cho hệ thống.

Chiến lược dành cho start up (chiến lược công ty) là mô hình kinh doanh, giải pháp giá trị, chiến lược thành phần về tài chính, nhân sự, marketing, tầm nhìn dài hạn nhưng chú trọng đến các mục tiêu ngắn hạn từ 2 đến 3 năm. Chuyển giao công cụ giúp start up tái cấu trúc mô hình kinh doanh liên tục, phù hợp với tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Chiến Lược sản phẩm và thị trường:Chiến lược sản phẩm và thị trường là việc tái định vị sản phẩm và định vị thị trường, chiến lược cạnh tranh cụ thể của từng ngành hàng, nằm trong bối cảnh chiến lược tổng thể của công ty.

Chiến Lược Marketing . Chiến lược marketing là định hướng cho toàn bộ hoạt động marketing của toàn doanh nghiệp, bao gồm trade marketing, consumer marketing, chiến lược kênh, chiến lược giá, chiến lược truyền thông quảng bá, chiến lược dịch vụ, chiến lược sản phẩm, chiến lược thương hiệu.

Dự Án Đầu Tư . Với kinh nghiệm đa dạng và tầm nhìn rộng, IEIT hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai các đề án đầu tư nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. Kinh nghiệm của chúng tôi giúp quí vị khai thác tiềm năng của doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội đồng thời cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro.

Đánh Giá Chiến Lược . Với hiểu biết và tầm nhìn chiến lược quốc tế, IEIT đóng góp ý kiến phản biện từ góc độ chuyên nghiệp cao, thể hiện một tầm nhìn sâu rộng giúp doanh nghiệp nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực thi chiến lược.

Khi hoàn tất chương trình tư vấn chiến lược của IEIT khách hàng được gì?

Bản tài liệu chiến lược. Đây là sản phẩm hữu hình mà các nhà tư vấn chiến lược đều đề hướng đến. Tài liệu nầy bao gồm:

Phần nhận định. Phân tích, chỉ ra những diễn biến, xu hướng đáng lưu ý vì chúng có thể có tác động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm môi trường vĩ mô, vi mô, đối thủ, thị trường và khách hàng. Bên cạnh những cơ hội, sự thuận lợi và những điểm mạnh của doanh nghiệp, phân tích cũng chỉ ra những “vấn đề” nội tại, những điểm yếu và mối hiểm họa mà doanh nghiệp đang, sẽ phải đương đầu.

Chiến lược. Bao gồm những định hướng và giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục những “vấn đề” vốn đã được nhận diện được trong phần phân tích, định hướng những thay đổi, điều chỉnh trong hướng đi, trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp để có thể cải thiện năng lực cạnh tranh và đón đầu, nắm bắt những cơ hội đang xãy ra trong hiện tại và trong tương lai.

Kế hoạch thực thi. Chúng tôi giúp lãnh đạo doanh nghiệp chuyển tải nội dung chiến lược thành kế hoạch hành động có thể thực thi được (actionable), có thể đo lường được (measurable) đến từng khối, phòng, ban và từng cá nhân trong tổ chức.

Cung cấp kèm theo gói giải pháp phần mềm i4.0 đánh giá hiệu quả nhân sự để thực thi chiến lược.

Hiệu quả theo năng lực

Hiệu quả theo KPI

Đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Đánh giá 360

 

Khách hàng tham chiếu

Công ty Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông – tham chiếu

Báo cáo   – Cảm nhận của khách hàng

Công ty Cổ phần Traphaco – Tham chiếu

Báo cáo cổ đông – Cảm nhận của khách hàng

Công ty Him Lam Mộc Dũng

Cảm nhân của khách hàng.

Thông tin liên hệ cung cấp dịch vụ:

VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Phòng A1007, Đại học Ngoại thương- 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0909 111 485 nhánh 1 – Email: eit@ftu.edu.vn

admin
Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.