Blog

THUẬT QUẢN TRỊ – BÍ QUYẾT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

Quản trị là môn khoa học phi chính xác. Chìa khóa để quản trị thành công là học hỏi và luyện tập, bền bỉ, kiên trì, dù có thể bạn sẽ chẳng biết được chính xác thành công là gì

       Nhà quản trị là người đạt được kết quả bằng cách làm việc với và thông qua người khác. Họ là những người làm đúng những việc phù hợp. Thế còn một nhà quản trị xuất sắc thì sao? Nhà quản trị xuất sắc là người đạt được kết quả vượt trội bằng cách không ngừng phát huy tối đa năng lực bản thân đồng thời giải phóng tiềm năng của người khác để họ có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức.

1)   Đặt ra những câu hỏi chủ chốt về hiệu quả quản trị

         Nghệ thuật đặt ra những câu hỏi phù hợp và trả lời những câu hỏi ấy là xuất phát điểm giúp mọi cá nhân đạt được hiệu quả tuyệt vời. Câu trả lời sẽ giúp bạn kiểm soát mọi thứ. Nhà quản trị xuất sắc phải có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi quan trọng. Trong hoạt động quản trị, một số câu hỏi chủ chốt về hiệu quả gồm:

 • Tại sao bạn được coi là nhân viên của tổ chức? Các nhà quản trị tài ba tập trung chủ yếu vào kết quả thay vì quá trình hành động.
 • Bạn có đóng góp gì độc đáo? Đâu là việc mà bạn và chỉ có bạn mới có thể đóng góp cho tổ chức? Và nếu làm tốt, việc đó sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn nào?
 • Bạn đang cố gắng làm gì và bằng cách nào? Hãy phân tích công việc của bạn và đặt câu hỏi tại sao bạn làm việc này thay vì việc kia. Hầu hết mọi người dành khoảng 80% thời gian cho 80% công việc chỉ mang lại 20% giá trị. Những nhà quản trị hiệu quả cao luôn tập trung vào số ít việc, mà nếu được làm thật tốt, sẽ tạo ra 80% kết quả.
 • Có cách nào tốt hơn không? Dù bạn đang làm gì, bằng cách nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể có nhiều cách tốt hơn để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Hãy luôn tư duy vượt khỏi lối mòn.

Việc không ngừng đặt ra các câu hỏi sẽ khơi sâu hơn nhận thức sâu sắc, mở rộng tầm hiểu biết và mang lại những câu trả lời, ý tưởng và kiến giải giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, đồng thời có những đóng góp giá trị hơn cho tổ chức với thời gian thực hiện ngắn hơn.

2)   Tập trung vào kết quả chủ chốt

              Kết quả chủ chốt là những thành quả quan trọng nhất trong đóng góp của bạn. Trong hoạt động quản trị, việc tập trung vào kết quả chủ chốt là chìa khóa mang lại hiệu quả, tương lai và thành công trong sự nghiệp. Có 7 kết quả chủ chốt trong công việc của nhà quản trị:

 •         Khách hàng rất quan trọng
 •         Lỗ và lãi
 •         Tập trung vào chất lượng
 •         Đầu tư ít, năng suất cao
 •         Đổi mới và sáng tạo
 •         Phát triển nguồn nhân lực
 •         Phát triển tổ chức

3)   Xác lập tiêu chuẩn hoạt động

            Yogi Berra từng nói: “Không ai có thể chạm tới những mục tiêu mà họ không nhìn thấy.” Để phát huy tối đa năng lực bản thân trên cương vị một nhà quản trị, bạn phải xác lập các tiêu chuẩn hoạt động cho từng công việc và chức năng thuộc lĩnh vực trách nhiệm của mình. Đội ngũ nhân viên cần biết chính xác các kỳ vọng của bạn và cấp độ chất lượng của chúng.

       Hiệu ứng Hawthorne: Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi mọi người nắm rõ một con số mục tiêu cụ thể, họ không ngừng so sánh năng suất của bản thân với con số đó, và cải thiện hiệu quả công việc một cách có ý thức và vô thức. Việc đạt được các tiêu chuẩn hoạt động phải là cơ sở khen thưởng duy nhất trong tổ chức

       Những hình thức đãi ngộ sai lầm

       Kiểm tra các kỳ vọng của bạn

       Sự rõ ràng là yếu tố thiết yếu

        Điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho nhân viên là giúp họ hiểu rõ các kỳ vọng bạn đặt ra cho họ và những tiêu chuẩn mà bạn muốn họ phải đáp ứng. Khi đó, họ sẽ khiến bạn ngạc nhiên với chất lượng và năng suất công việc đạt được.

Nguồn: Sách Thuật quản trị.


Xem thêm khóa học liên quan:

 1. Khóa đào tạo: Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung
admin
Quản trị là môn khoa học phi chính xác. Chìa khóa để quản trị thành công là học hỏi và luyện tập, bền bỉ, kiên trì, dù có thể ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.