Blog

quản lý cấp trung

BỐN CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA NHÀ QUẢN LÍ CẤP TRUNG, BẠN ĐÃ BIẾT ?

Chúng ta đều biết, quản lí cấp trung là trung gian giữa nhà quản trị cấp cao và nhân viên, là người truyền đạt lại tư tưởng, suy nghĩ của cấp lãnh đạo tới các nhân viên cấp dưới và điều phối hoạt động của cấp dưới để hoàn thành nhiệm vụ. Họ có thể là giám đốc kĩ thuật, giám đốc nhân sự… Nếu quản lí cấp trung là mục tiêu bạn đang hướng tới, bạn có biết mình phải làm gì khi ở vị trí đó không?

cấp trung

Nhìn chung, một nhà quản lí cấp trung cũng có bốn chức năng công việc chính như nhà quản trị cấp cao và quản trị cấp cơ sở, đó là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Đối với từng vị trí cụ thể, bốn chức năng ấy cũng sẽ có sự khác nhau nhất định.

Vậy chi tiết bốn chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát ở một nhà quản lí cấp trung là gì?

 

  • Chức năng hoạch định

 

Chức năng hoạch định hay lập kế hoạch của nhà quản lí cấp trung là việc lập kế hoạch trung hạn (từ một đến ba năm) và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn để các quản trị viên cấp cao xem xét, phát triển hệ thống kế hoạch toàn diện để phối kết hợp các hoạt động.

Quản lí cấp trung sẽ giúp lãnh đạo cấp trên lập ra kế hoạch chiến lược, thiết lập những mục tiêu chung của doanh nghiệp đồng thời cùng thực hiện kế hoạch tác nghiệp cùng với quản trị cấp cơ sở, đưa ra những chiến thuật hay những bước cụ thể để thực hiện kế hoạch chiến lược.

 

  • Chức năng tổ chức

 

Với một nhà quản lí cấp trung, chức năng tổ chức là chức năng quan trọng nhất. Chức năng tổ chức là quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức. Nếu bạn là một nhà quản lí cấp trung, bạn đương nhiên sẽ là người quản lí trực tiếp các nhân viên thuộc bộ phận điều hành của mình. Bạn sẽ phải sắp xếp, phân chia, tích hợp và điều phối các nhiệm vụ, công việc cho cấp dưới để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ.

Để điều phối hoạt động của bộ phận bạn phụ trách giúp công việc được hoàn thành, trước hết bạn phải thiết lập chính sách bộ phận bạn đang quản lí. Sau đó phân chia công việc tổng thể cần triển khai thành các công việc cụ thể chi tiết và giao nó cho cấp dưới. Bạn phải có cái nhìn tổng quát về nhiệm vụ đang làm và mục tiêu hướng tới để phân bổ công việc sao cho thật hợp lí và hiệu quả. Việc xem xét báo cáo hàng ngày, hàng tuần, bàn bạc với quản lí cấp dưới về tình hình công việc giúp công việc hoàn thành hiệu quả hơn.

Đồng thời, là một nhà quản lí cấp trung, bạn sẽ phải tham gia và quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự.

 

  • Chức năng lãnh đạo

 

Lãnh đạo là việc gây ảnh hưởng đến người khác để họ thể hiện những hành vi nhằm thực hiện công việc đã đề ra. Nói một cách khác, lãnh đạo chính là quá trình làm việc cùng và thông qua người khác. Khi bạn là một nhà quản trị cấp trung bạn sẽ tiếp xúc và làm việc với rất nhiều người, phải điều phối hoạt động của bộ phận dưới quyền một cách hiệu quả vậy nên khả năng lãnh đạo là điều cần thiết đối với bạn.

Quản lí cấp trung sẽ là người chỉ dẫn, huấn luyện nhân viên cách thực hiện công việc, tạo động lực làm việc cho cấp dưới để họ thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Là lãnh đạo của một bộ phận, thiết lập mối quan hệ tốt với các cá nhân, phòng ban để bạn có thể nắm bắt được khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng người, từ đó phân chia công việc phù hợp đối với từng cá nhân, phòng ban. Đồng thời, bạn phải có khả năng giải quyết các xung đột, tạo môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả.

Những phẩm chất cần có để công việc lãnh đạo hiệu quả: biết mình, tự chủ, có động cơ mạnh, khả năng đồng cảm và kĩ năng xã hội tốt.

 

  • Chức năng kiểm soát

 

Chức năng kiểm soát giúp nhà quản lí kiểm soát, so sánh và hiệu chỉnh công việc. Kiểm soát là quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động để đảm bảo chúng đang được thực hiện đúng kế hoạch và điều chỉnh những sai lệch.

Một nhà quản lí cấp trung sẽ quan sát hoạt động của cấp dưới và giám sát các công việc hàng ngày để  công việc đang thực hiện theo đúng tiến độ và những sai sót trong quá trình thực hiện.

Hãy đến với khóa học Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung để hoàn thiện những kỹ năng chuyên môn, quản lý và trở thành một nhà quản lý xuất sắc!


Xem thêm các khóa học liên quan;

  1. KHÓA HỌC ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG
admin
Chúng ta đều biết, quản lí cấp trung là trung gian giữa nhà quản trị cấp cao và nhân viên, là người truyền đạt lại tư tưởng, suy nghĩ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.