Blog

giảng viên Đặng Văn Kỳ

Chuyên gia CNTT Đặng Văn Kỳ

Chuyên gia Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp – Tư vấn phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

• 2008 – 2012: Kỹ sư Công nghệ thông tin -Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội
• 2017 – nay: Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Trường ĐH Kinh Tế, Đại Học Quốc gia Hà Nội

Các chương trình đào tạo khác
• 2016 – 2017: Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp – Viện Kinh Tế và Thương Mại Quốc Tế IEIT, Đại Học Ngoại Thương
• Mini MBA – Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB, Đại học FPT

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Quá trình làm việc

  • 2013 – 2015: Công ty CP và Giải Pháp SINNOVASOFT – Trưởng phòng Tư vấn giải pháp và triển khai
  • 2016 – nay: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Toàn Cầu Hyperlogy – Giám Đốc Kinh doanh iHCM

Kinh nghiệm tư vấn – đào tạo

• Tư vấn, triển khai đào tạo giải pháp quản trị hiệu suất iHCM cho nhiều doanh nghiệp.
• Tư vấn, triển khai đào tạo giải pháp ERP, HRMS, ACS, IPM – SINNOVA.
• Tham gia giảng dạy trong khóa học Ứng dụng BSC – KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại Học Ngoại Thương.
• Tham gia hỗ trợ tư vấn xây dựng chiến lược, hệ thống tổ chức, mô tả công việc, lập kế hoạch và phân công công việc, xây dựng hệ thống kiểm soát mục tiêu theo BSC-KPI.

DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

Tư vấn, triển khai đào tạo giải pháp quản trị hiệu suất iHCM
+ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam
+ Công ty CP Him Lam Mộc Dũng
+ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí – PVE
+ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà
+ Công Ty TNHH Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ Điện – Tự Động Hóa (DSEATECH)
+ Công ty TNHH Miền Nhiệt đới Nha Trang.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu ESSONS
+  Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh
+  Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương
Tư vấn, triển khai đào tạo giải pháp ERP, HRMS, ACS, IPM – SINNOVA
+  Cục CNTT – Tổng Cục Thuế
+ Công ty Cổ phần Nicotex
+  Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
+  Công ty Cổ phần Đầu tư Archi
+ Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng
2017 – nay: Tham gia giảng dạy trong khóa học Ứng Dụng BSC – KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại Học Ngoại Thương.
• 2017 – nay: Tham gia thực hiện đề tài KH&CN “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

admin
Chuyên gia Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp - Tư vấn phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM. [vc_tta_tabs style="flat" ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.