Blog

bsc- kpi

16/05 – 23/05/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “ỨNG DỤNG BSC & KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP” KHÓA 32

bsc- kpi
Lớp học chụp ảnh kỷ niệm cùng giảng viên
bsc- kpi
Giảng viên giải đáp thắc mắc cho hoc viên
bsc- kpi
Học viên trình bày nội dung bài làm

bsc - kpi

bsc - kpi
Học viên thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên
bsc- kpi
Bài làm của học viên
BSC
Giảng viên giới thiệu tổng quát nội dung khóa học
kpi
Giảng viên giới thiệu nội dung bài học
bsc- kpi
Giảng viên giới thiệu nội dung bài học
bsc- kpi
Bảng ghi của giảng viên
bsc - kpi
Giảng viên giới thiệu nội dung khóa học
Bsc- kpi
Học viên thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên
admin
Học ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.