Blog

19 – 20/05/2018 : TỔNG KẾT KHÓA HỌC “KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP”

Học viên trình bày bài tập nhóm

Giảng viên chúc mừng học viên hoàn thành tốt bài tập nhóm
Học viên trình bày bài làm của nhóm
Học viên trình bày bài tập nhóm
kỹ năng bán hàng
Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành
Học viên thực hành theo nhóm
Giảng viên hướng dẫn học viên làm bài tập nhóm
kỹ năng bán hàng
Học viên cùng giảng viên chụp ảnh kỷ niệm kết thúc khóa học
admin
...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.