Blog

spss, xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS

SPSS LÀ GÌ?

SPSS LÀ GÌ?

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. Đây là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng. SPSS cung cấp cho người dùng một giao diện thân thiện với các điều khiển dễ dàng chỉ dựa trên các thao tác click chuột. Bên cạnh đó SPSS cũng được đánh giá là khá đơn giản và dễ dàng sử dụng với thiết lập các hộp thoại đơn giản, các trình đơn mô tả như thang đo bằng Cronbach Alpha, vẽ bản đồ nhận thức (dùng trong marketing) hay sử dụng biến giá (hồi quy với biến phân loại), hồi quy nhị thức (logistic),….

Chức năng chính của SPSS:

+ Nhập và làm sạch dữ liệu;

+ Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu;

+ Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ;

+ Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

Nội dung chủ yếu của SPSS:

Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:

+ So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric Test), các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát (General Linear Models), các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic;

+ Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis);

+ Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis);

+ Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).

Cấu trúc, tổ chức dữ liệu trong SPSS:

SPSS tổ chức các file dưới dạng định dạng riêng (có thể trao đổi – nhập và xuất sang các định dạng khác) và gồm các cấu trúc file như sau:

+ File dữ liệu: *.sav hoặc *.sys;

+ File Syntax: *.sps;

+ File kết quả: *.spv;

+ File Script: *.wwd hoặc *.sbs.

Các định dạng dữ liệu khác mà SPSS có thể đọc:

+ Bảng tính – Excel (*.xls, *.xlsx), Lotus (*.w*);

+ Database – dbase (*.dbf);

+ ASCII text (*.txt, *.dat);

+ Complex database – Oracle, Access;

+ Các tập tin từ các phần mềm thống kê khác (Stata, SAS).

Một số ứng dụng chính của SPSS:

Những nội dung nói trên, SPSS có thể là đủ để giúp các nhà khoa học thực hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu các mảng chuyên ngành khác nhau của mình, chẳng hạn:

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu tâm lý học: tâm lý tội phạm, tâm lý học sinh-sinh viên…;

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu xã hội học: ý kiến của người dân trong việc xây dựng lại khu chung cư, thống kê y tế…;

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu thị trường: nghiên cứu và định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; sự hài lòng của khách hàng…;

+ Ứng dụng SPSS nghiên cứu đa dạng sinh học, trong phát triển nông lâm nghiệp…

Với SPSS, bạn có thể phân tích được thực trạng, tìm ra nhân tố ảnh hưởng, dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo, giúp bạn đưa ra các quyết định một cách chính xác, giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và cải thiện kết quả tốt hơn.

Phần mềm SPSS đang được sử dụng rộng rãi trong thống kê phân tích số liệu, nó giúp người dùng có thể phân tích được thực trạng, dự đoán được xu hướng, từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn vì vậy SPSS được đặc biệt ưu tiên sử dụng  trong các trường đại học, và những người làm nghiên cứu.

Để có thể hiểu đúng, áp dụng 1 cách chính xác và khai thác có hiệu quả công cụ này hãy đến với khóa học Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS.


Xem thêm về khóa học có liên quan:

  1. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO BẰNG PHẦN MỀM SPSS 
admin
SPSS LÀ GÌ? SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. Đây là phần ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.