Blog

ThS. Nguyễn Ngọc Tùng

Th.S Nguyễn Ngọc Tùng

Giám đốc dự án – Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn BC (BC Professional), Hà Nội, Việt Nam

– Thạc sĩ Quản trị Tài chính – Đại học tổng hợp Akron, Akron, Ohio, USA.

– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing – Đại học tổng hợp Akron, Akron, Ohio, USA.

– Cử nhân Luật – Đại học Mở Hà Nội

– Cử nhân Ngoại Ngữ – Đại học Ngoại Ngữ

– Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghim tư vn

Tổ chức và quản lý hoạt động tư vấn về hệ thống quản trị doanh nghiệp, chiến lược tổng thể, chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, hệ thống đãi ngộ theo hệ thống lương 3P, quản trị nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực.

Kinh nghiệm giảng dạy

Kỹ năng đánh giá nhân viên; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng phục vụ khách hàng; Kỹ năng quản lý công việc; Nhập môn lữ hành và du lịch; Quản lý dự án; Quản lý đội ngũ bán hàng; Phân tích công việc Marketing và bán hàng cho Giám đốc kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của tổ chức; Nghiên cứu thị trường; Quản trị nhân sự, chế độ đãi ngộ; Quản trị Marketing; Kỹ năng giao việc vào đánh giá công việc; Kỹ năng kèm việc; Kỹ năng giải quyết vấn đề và giám sát công việc.

Chương trình đào tạo Public

Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3P

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

Chương trình đào tạo Inhouse

Tư vấn doanh nghiệp

– Xây dựng chiến lược tổng thể cho tập đoàn IDT.

– Hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps tại Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông.

– Hệ thống lương thương theo phương pháp 3Ps tại Công ty Cổ phần Traphaco.

– Ứng dụng hệ thống BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp và đánh giá hiệu suất công việc tại Trung tâm Viễn Thông – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.

– Ứng dụng hệ thống BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp và đánh giá hiệu suất công việc tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVNNCP.

– Tư vấn hệ thống quản trị tổng thể tại Tập đoàn Nam Cường.

admin
Th.S Nguyễn Ngọc Tùng Giám đốc dự án – Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế Giám đốc điều hành - Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn BC ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.