Blog

ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

 • Tốt nghiệp hạng ưu Thạc sỹ Kinh tế ĐH Queensland, Úc: Học bổng Chính phủ Úc (ADS)
 • Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương

 • 2011 – nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienViet PostBank)
 • 2010 – 2011: Giám đốc Bộ phận Quan hệ Quốc tế và Thị trường vốn Ngân hàng Liên Việt
 • 2008 – 2009: Trợ lý giám đốc mảng Treasury và Đầu tư, Ngân hàng Liên Việt
 • 2005 – 2008: Tư vấn đầu tư tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm dịch vụ M&A, chứng khoán, tìm đối tác
 • 2005 – 2004: Chuyên viên nghiên cứu thị trường, Sodexho Europe
 • 2003 – 2004: Chuyên viên Sales, Toyota Tsusho
 • 2002 – 2003: Chuyên viên lên kế hoạch Kinh doanh, Sumimoto Bakelite Vietnam

Chương trình đào tạo Public

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị nhân sự
 • Đào tạo thư ký, trợ lý chuyên nghiệp

 

Chương trình đào tạo Inhouse

Tư vấn doanh nghiệp

admin
ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) [vc_tta_section i_icon_fontawesome="fa fa-user-plus" add_icon="true" title="Trình độ học ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.