Blog

20 – 24/06/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP” K11

Học viên thảo luận trong buổi học
Học viên thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên
Học viên trình bày bài tập nhóm
thư ký, trợ lý, đào tạo thư ký, trợ lý, kỹ năng xử lý xung đột khủng hoảng
Học viên nhận xét về phần trình bày của các nhóm
Học viên trình bày bài tập nhóm
Giảng viên chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên
thư ký, trợ lý, kỹ năng chuẩn bị lịch làm việc, hội họp, đi công tác
Giảng viên trình bày nội dung bài giảng cho học viên
Giảng viên trình bày bải giảng cho học viên
đào tạo thư ký, trợ lý, kỹ năng phối hợp công việc, làm việc nhóm
Học viên vui vẻ chơi trò chơi
Học viên vui vẻ chơi trò chơi
Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng giảng viên
Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng giảng viên
Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng giảng viên
admin
Học ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.