Blog

tu-van-kpi

Triển khai Đào tạo và Tư vấn BSC&KPI tại Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát và Ban Quản lý Dự án An toàn Điện 1 (2016 -2017)

Công ty Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( Tập đoàn EVN) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-EVN ngày 20/11/2012 trên cơ sở tách Ban Chuẩn bị Sản xuất Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trực thuộc Ban Quản lý Dự án Thủy điện I. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/04/2013, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trục thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3).

Từ khi đi vào hoạt động, Công ty HQBC đã nhanh chóng ổn định tổ chức, không ngừng phát triển đảm bảo quản lý vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Bản Chát đầu năm 2013 và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất đối với Nhà máy Thủy điện Huội Quảng.

Với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành an toàn hiệu quả 2 nhà máy lớn là Thủy điện Bản Chát và Thủy điện Huội Quảng, hàng năm Công ty Thủy điện Huội Quảng đã cấp cho lưới điện quốc gia trên 2,6 tỷ kWh điện (chưa kể làm gia tăng sản lượng điện cho Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình gần 400 triệu kWh), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã triển khai Đào tạo và Tư vấn BSC&KPI cho Công ty Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát trong năm 2016 với các nội dung sau:

Rà soát lại hệ thống chức năng nhiệm vụ các phòng ban và mô  tả công việc cho các chức danh công việc trong các công ty.

– Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trọng yếu (KPI) theo phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard).

-Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự

trien-khai-kpi-tại-an-toan-dien-1, tu-van-doanh-nghiep-huoi-quang
Sơ đồ triển khai KPI tại Thủy điện Tuyên Quang
tu-van-chien-luoc-kpi-huoi-quang
Bản đồ chiến lược của Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát
qua trinh-dao-tao-va-trien-khai-kpi-huoi-quang
Quá trình Đào tạo và triển khai BSC&KPI tại Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

 

 

admin
Công ty Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( Tập đoàn EVN) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-EVN ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.