Blog

Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm

John Adair – Tác giả của mô hình “3 vòng tròn giao thoa”

Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý. Một nhà quản lý giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo hiệu quả cũng phải thực hiện tốt vai trò của một nhà quản lý. Để làm rõ cho vấn đề trên, nhà nghiên cứu John Adair đã đưa ra những lý thuyết về Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm.
Nội dung học thuyết
Mô hình của John Adair bao gồm những yếu tố của cả thuyết phong cách và thuyết tình huống bất ngờ. Ông nhấn mạnh rằng một nhà lãnh đạo phải thường xuyên cân bằng những nhu cầu của công việc, của cá nhân và của tập thể. Nhưng đồng thời, tại một thời điểm nhất định, những nhu cầu của một yếu tố sẽ vượt lên trên những yếu tố còn lại.
Nhu cầu cá nhân: bao gồm những việc thỏa mãn nhu cầu của nhân viên về huấn luyện, cố vấn và động viên khích lệ.
Nhu cầu tập thể: bao gồm đào tạo, xây dựng nhóm, khích lệ và duy trì kỷ luật của nhóm.
Nhu cầu công việc: bao gồm thiết lập những tiêu chuẩn làm việc, những kỳ hạn, mục tiêu và cung cấp những nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc.
Mô hình 3 vòng tròn

Phạm vi trách nhiệm của người quản lý

Mặc dù mô hình minh họa ba vòng tròn cùng kích thước, nhưng điều này không có nghĩa là nhà lãnh đạo luôn luôn chia đều nỗ lực của họ trên các hoạt động trên. Thay vào đó, sự cân bằng thích hợp nhất phụ thuộc vào tình hình thực tế, và theo thời gian.
Mô hình này cho rằng:
Nhà lãnh đạo phải cân bằng ba hoạt động quan trọng nêu trên, nếu họ muốn đội thành công.
Nếu tập trung quá nhiều vào một nội dung và bỏ qua hai nội dung còn lại, thì đội sẽ gặp vấn đề.
Các vùng tối trong mô hình minh họa cho đặc điểm: kết quả một hoạt động có phụ thuộc vào kết quả của một hoặc cả hai hoạt động còn lại.
Khi những nhu cầu của một người, một nhóm và của công việc mâu thuẫn nhau, những quyết định yếu tố ưu tiên dựa trên cơ sở điều tốt nhất cho nhóm. Nhưng đồng thời bạn cũng cần hiểu rằng sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ đối với cách tiếp cận vừa nêu trên khi nhu cầu của nhóm hay của cá nhân vượt trội hơn một cách chính đáng so với những yêu cầu của công việc và tổ chức.
Nếu quyết định của bạn khiến một người hoặc một nhóm tức giận, đừng để sự giận dữ phát triển. Hãy nói chuyện với họ và giải thích lý do bạn làm như vậy.

Khi một đội gặp vấn đề, người lãnh đạo cần phải tìm cách cải thiện tình hình.

Điều này có thể dễ dàng thấy nhất trong những môn thể thao tập thể. Một đội chơi có đầy đủ những kỹ năng để thành công. Tuy nhiên, lại có một người bị thụt lại phía sau, và không đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi đó đội chơi bị đánh giá thấp bởi một thành viên, và kết quả cuối cùng của đội cũng không được như khả năng thực sự. Ở đây, vấn đề với các cá nhân đang ảnh hưởng xấu đến công việc cũng như tinh thần toàn đội. Khi này, người lãnh đạo cần nhanh chóng vạch ra những mục tiêu cụ thể, những việc cả đội cần làm để thay đổi và cải thiện tình hình. Từ đó giúp cho các yếu tố trở về trạng thái cân bằng.
Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm của Adair sẽ giúp nhà lãnh đạo phải liên tục giữ cân bằng giữa những nhu cầu công việc, nhóm và cá nhân. Thậm chí, trong nhiều trường hợp bạn sẽ phải đặt nặng nhu cầu của một yếu tố hơn hai yếu tố kia.

admin
Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong công tác ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.