Blog

TỔNG KẾT KHOÁ HUẤN LUYỆN CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THEO CHUẨN QUỐC TẾ (30/11 – 09/12/2018)

Sau 6 ngày đào tạo liên tục, chương trình “Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế” đầu tiên hợp tác giữa Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương và SIFT Group (Công ty Phân tích dữ liệu TOP 10 Châu Á – Thái Bình Dương), đã được tổ chức thành công, với sự tham gia của các học viên đến từ 1 số công ty như:

  • Công ty CP Traphaco
  • Tập đoàn Tài chính Miare Asset
  • Công ty CP chứng khoán  FPT
  • Công ty TNHH Agoda international Việt Nam
  • Trường Đại học Ngoại thương
  • Trường Đại học Thương mại

Sau quá trình đào tạo, Ban Giảng huấn và Ban Tổ chức đã nhận được nhiều phản hồi chân thành, tích cực từ phía các học viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp như sau:

Hình 1.

 

Hình 2.

Hình 3.

Hình 4.

 

admin
Sau 6 ngày đào tạo liên tục, chương trình "Huấn luyện chuyên viên phân tích dữ liệu theo chuẩn quốc tế" đầu tiên hợp tác giữa Viện Kinh tế ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.