TƯ VẤN HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps

Tư vấn hệ thống lương 3P – trả lương theo giá trị công việc Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng – Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công … Continue reading TƯ VẤN HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3PS

Trả lương 3Ps là phương pháp trả lương được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện đại nhằm mục đích đưa ra một mức lương phù hợp với năng lực làm việc của nhân viên. Khi áp dụng phương pháp này, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ chân được những nhân viên giỏi, khuyến … Continue reading CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3PS

TỔNG KẾT HỘI THẢO 17/06/2017: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DN: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI VÀ CẢNH BÁO RỦI RO

TỔNG KẾT HỘI THẢO KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DN: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI VÀ CẢNH BÁO RỦI RO Lương, thưởng luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp cực kỳ quan tâm. Do đó, chủ đề hội thảo “Kinh nghiệm triển khai lương 3Ps tại DN: Thành công – Thất bại … Continue reading TỔNG KẾT HỘI THẢO 17/06/2017: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DN: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI VÀ CẢNH BÁO RỦI RO

17/06/2017: HỘI THẢO: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DOANH NGHIỆP: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI – CẢNH BÁO RỦI RO

Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance). Mục đích của 3Ps là tạo nên sự công bằng giữa các nhân viên trong nội bộ công ty, cũng … Continue reading 17/06/2017: HỘI THẢO: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DOANH NGHIỆP: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI – CẢNH BÁO RỦI RO

Tư vấn Chiến lược và Hệ thống lương, thưởng 3Ps cho Công ty Rạng Đông (2015 – nay)

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương đã thực hiện Dự án Tư vấn Chiến lược và xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 … Continue reading Tư vấn Chiến lược và Hệ thống lương, thưởng 3Ps cho Công ty Rạng Đông (2015 – nay)

09/05/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS”

Ngày 09/05/2018, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học “ Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps”. Tham gia giảng dạy trong khóa học có: Th.S, Chuyên gia Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn … Continue reading 09/05/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS”

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

Doanh nghiệp cần BIẾT CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG PHÙ HỢP với đặc thù DN? Doanh nghiệp quan tâm đến XÂY DỰNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG và CÁC PHƯƠNG ÁN, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG? Doanh nghiệp nhận thấy HỆ THỐNG LƯƠNG của mình đang gặp vấn đề trong việc GIỮ CHÂN NHÂN TÀI/ THU HÚT CHẤT … Continue reading XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

22/11 – 26/11/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

Ngày 26/11/2017, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học “ Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps”. Tham gia giảng dạy trong khóa học có: Th.S, Chuyên gia Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn … Continue reading 22/11 – 26/11/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

18/08-21/08/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS”

Ngày 21/08/2017, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công khóa học “ Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps”. Tham gia giảng dạy trong khóa học có: Th.S, Chuyên gia Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tư Vấn … Continue reading 18/08-21/08/2017: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS”

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRẢ LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance). Mục đích của 3Ps là tạo nên sự công bằng giữa các nhân viên trong nội bộ … Continue reading NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRẢ LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS