Khóa học Inhouse

Category Archives: Khóa học Inhouse

[INHOUSE] CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI CÔNG TY SUNGWO-VINA NGÀY 11-12.12.2016

Ngày 10-11/12/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức thành công chương trình đào tạo inhouse cho Công ty TNHH Sungwo Vina – Bắc Ninh, với chủ đề : “Đào tạo Kỹ năng tìm hiểu nguyên nhân, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đưa ra quyết định.”     … Continue reading [INHOUSE] CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI CÔNG TY SUNGWO-VINA NGÀY 11-12.12.2016

[INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI VINGROUP

Ngày 17-19/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp VinGroup với chủ đề: Đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch và Quản lý công việc hiệu quả – Tạo động lực cho nhân viên – Tạo ảnh hưởng. Dưới sự giảng … Continue reading [INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI VINGROUP

[INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI NHẬT CƯỜNG MOBILE

Ngày 26/11/2016, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế vinh dự được tổ chức chương trình Đào tạo In-house cho doanh nghiệp Nhật Cường Mobile với chủ đề: Đào tạo Kỹ năng Lập Kế hoạch và Quản lý công việc hiệu quả. Dưới sự giảng dạy chính của thầy Nguyễn Văn Minh – Viện … Continue reading [INHOUSE] TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE TẠI NHẬT CƯỜNG MOBILE