Thư viện sách

Category Archives: Thư viện sách

Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm

Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý. Một nhà quản lý giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo hiệu quả cũng phải thực hiện tốt vai trò của một nhà quản lý. Để làm rõ cho vấn đề trên, nhà … Continue reading Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm

Giới thiệu sách “BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC – BIẾN TÀI SẢN VÔ HÌNH THÀNH KẾT QUẢ HỮU HÌNH”

Vào những năm cuối thế kỉ XX, nhận ra rằng các giá trị thị trường của doanh nghiệp không thể chỉ được đo bằng các thước đo tài chính truyền thống như trước đây, Robert S. Kaplan và David P. Norton đã thành lập tổ chức Kaplan-Norton như một dự án nghiên cứu nhằm khám … Continue reading Giới thiệu sách “BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC – BIẾN TÀI SẢN VÔ HÌNH THÀNH KẾT QUẢ HỮU HÌNH”

Giới thiệu sách “THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG – BIẾN CHIẾN LƯỢC THÀNH HÀNH ĐỘNG”

Năm 1990, Học viện Nolan Norton đã bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của các tổ chức trong tương lai”. Các đại diện của hơn chục công ty đã định kỳ gặp gỡ nhau hai tháng một … Continue reading Giới thiệu sách “THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG – BIẾN CHIẾN LƯỢC THÀNH HÀNH ĐỘNG”

Giới thiệu sách “KPI-CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT”

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam rất cần có những hệ thống thước đo có thể đánh giá đúng hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Việc xây dựng một hệ thống thước đo và đo lường tốt sẽ không chỉ giúp doanh ngiệp đạt được các mục tiêu … Continue reading Giới thiệu sách “KPI-CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT”