Tư vấn doanh nghiệp

Category Archives: Tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Doanh nghiệp ngày nay chịu sư cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đến từ trong và ngoài nước. Muốn thành công trong lĩnh vực của mình nhất thiết cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nắm bắt được đầy đủ thông tin thị trường, phân tích và nắm bắt … Continue reading DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế thay đổi hàng ngày và trong giai đoạn khủng hoảng này, việc tái cấu trúc Doanh nghiệp nhằm thích ứng được với thời cuộc là nhu cầu sống còn của mỗi Doanh nghiệp. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp iEIT với các chuyên gia là những người có kiến thức và … Continue reading TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế là đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, được thành lập từ năm 2011 nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn hướng đến doanh nghiệp. Trong 7 năm hoạt động và triển khai hàng trăm chương trình đào tạo, … Continue reading DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP