Tư vấn doanh nghiệp

Category Archives: Tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

Sự phát triển và thay đổi không ngừng nghỉ của nền kinh tế khiến các doanh nghiệp của chúng ta ngày càng khó khăn hơn khi không chỉ phải cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang thâm nhập sâu hơn vào thị tường. … Continue reading DỊCH VỤ TƯ VẤN ONLINE MIỄN PHÍ

TƯ VẤN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TÍCH HỢP

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi … Continue reading TƯ VẤN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TÍCH HỢP

TƯ VẤN CẢI TIẾN TRIỂN KHAI 5S, LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN. TPS

Cải tiến các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý. Từ quan điểm của chuyên gia để tạo nên một nhà máy tinh gọn có khả năng cạnh tranh trên phương diện kỹ thuật, chất lượng, chi phí, và giá thành. Đó là công việc của chúng tôi. iEIT … Continue reading TƯ VẤN CẢI TIẾN TRIỂN KHAI 5S, LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN. TPS

TƯ VẤN HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps

Tư vấn hệ thống lương 3P – trả lương theo gia trị công việc Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng – Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của … Continue reading TƯ VẤN HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps

TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN, RÀ SOÁT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Hệ thống bản mô tả công việc là một công cụ hết sức quan trọng và hữu hiệu sử dụng trọng công tác quản lý nhân sự của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đặc biệt vô cùng cần thiết trong các doanh nghiệp/ tổ chức lớn nơi mà hệ thống quản lý đòi hỏi … Continue reading TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN, RÀ SOÁT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

TƯ VẤN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (KPI)

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp thường gặp phải ba vấn đề lớn: 1) Mục tiêu kinh doanh không tương thích với các nguồn lực hiện có; 2) Mục tiêu của doanh nghiệp không tương thích với mục tiêu của nhân viên; 3) Thiếu các công cụ để kiểm soát hành động và đánh … Continue reading TƯ VẤN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (KPI)

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ VÀ CHIẾN LƯỢC THÀNH PHẦN

  Nội dung gói Tư vấn Chiến lược mà IEIT mang đến cho khách hàng không chỉ là một bản tài liệu chiến lược, mà còn sự hỗ trợ để thực thi chiến lược một cách rõ ràng cụ thể thông qua đội ngũ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp iEIT với hơn 200 … Continue reading DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ VÀ CHIẾN LƯỢC THÀNH PHẦN

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Doanh nghiệp ngày nay chịu sư cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đến từ trong và ngoài nước. Muốn thành công trong lĩnh vực của mình nhất thiết cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nắm bắt được đầy đủ thông tin thị trường, phân tích và nắm bắt … Continue reading DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế thay đổi hàng ngày và trong giai đoạn khủng hoảng này, việc tái cấu trúc Doanh nghiệp nhằm thích ứng được với thời cuộc là nhu cầu sống còn của mỗi Doanh nghiệp. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp iEIT với các chuyên gia là những người có kiến thức và … Continue reading TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế là đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, được thành lập từ năm 2011 nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn hướng đến doanh nghiệp. Trong 7 năm hoạt động và triển khai hàng trăm chương trình đào tạo, … Continue reading KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP