Course

ỨNG DỤNG BSC&KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2018

$3,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –        Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo ...

ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

$3,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Hiểu được công việc của một thư ký, trợ lý là gì –  Làm chủ các ...

ĐÀO TẠO SPSS: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO

$2,800,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về xử lý và phân tích số ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

$3,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức mới trong quản trị Doanh nghiệp hiện đại ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

$3,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Biết xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc  – Biết đánh giá ...

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

$2,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Được trang bị kiến thức lý thuyết về việc lập kế hoạch; –  Có khả năng thực ...

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

$2,500,000.00
MỤC TIÊU KHOÁ HỌC – Xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc – Xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng ...

KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

$2,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Rèn luyện tư duy và kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp –  Hướng dẫn cách thức ...

ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG

$5,000,000.00
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH Quản lý cấp trung là cầu nối trung gian giữa quản lý cấp cao ( Tổng giám đốc, giám đốc, ...

RÀ SOÁT VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

$3,500,000.00
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC  Hướng dẫn rà soát cơ cấu tổ chức dựa trên cách xác định chuỗi giá trị của ...