Course

LUẬT BHXH, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP ( 20/07 – 24/07/2018)

3,500,000 ₫
– TẶNG BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Mỗi DN đăng ký tham gia khoá học sẽ được ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

3,500,000 ₫
ĐIỂM MỚI CỦA KHÓA HỌC – TẶNG BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Mỗi DN đăng ký tham ...

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ (29/09 – 14/10/2018)

7,500,000 ₫
ĐIỂM MỚI CỦA KHÓA HỌC Cập nhật kiến thức, mô hình quản trị mới nhất với bộ công cụ, biểu mẫu tích luỹ từ ...

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

2,500,000 ₫
MỤC TIÊU Công ty hiểu về cấu trúc và phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Có kế hoạch phát triển ...

ĐỊNH LƯỢNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

3,000,000 ₫
           Trong bối cảnh thị trường mở cửa và hội nhập hiện nay, cùng với định hướng xây dựng chính ...