Course

LUẬT BHXH, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP ( 20/07 – 24/07/2018)

3,500,000 ₫
– TẶNG BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Mỗi DN đăng ký tham gia khoá học sẽ được ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

3,500,000 ₫
ĐIỂM MỚI CỦA KHÓA HỌC – TẶNG BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Mỗi DN đăng ký tham ...

ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG (14/07 – 28/07/2018)

5,000,000 ₫
ĐIỂM MỚI CỦA KHÓA HỌC Nhằm tiếp tục hỗ trợ các học viên trong quá trình thực hành các kiến thức đã học vào ...

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

2,500,000 ₫
MỤC TIÊU Công ty hiểu về cấu trúc và phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Có kế hoạch phát triển ...

ĐỊNH LƯỢNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

3,000,000 ₫
           Trong bối cảnh thị trường mở cửa và hội nhập hiện nay, cùng với định hướng xây dựng chính ...