Course

ỨNG DỤNG BSC&KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

6,900,000 ₫
  BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHOÁ HỌC: 4 phương án triển khai BSC và KPI để lựa chọn phương án phù ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

4,000,000 ₫
Doanh nghiệp cần BIẾT CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG PHÙ HỢP với đặc thù DN? Doanh nghiệp quan tâm đến XÂY DỰNG QUY CHẾ TRẢ ...

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

2,500,000 ₫
_ BẠN đang loay hoay không biết sử dụng cơ sở nào để XÂY DỰNG LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN cho nhân sự trong Doanh ...

RÀ SOÁT VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

3,500,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC  Hướng dẫn rà soát cơ cấu tổ chức dựa trên cách xác định chuỗi giá trị của ...

THIẾT KẾ MÔ HÌNH KINH DOANH

3,500,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Giúp doanh nghiệp lựa chọn, xây dựng, thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp với ...

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍCH HỢP

5,000,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Nắm được các kiến thức và công cụ để phân tích các yếu tố tác động đến ...

Hiện nay, để xây dựng được bộ từ điển năng lực đánh giá đúng năng lực thực tế của từng nhân viên là không hề dễ dàng, đặc biệt là những người được giao trọng trách quan trọng  như giám đốc/trưởng phòng nhân sự, chuyên viên nhân sự hay quản lý cao cấp.

 Hiểu được những khó khăn đó Viện Kinh Tế xin gửi tặng các anh chị và quý doanh nghiệp bộ mẫu ví dụ đơn giản về“ TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC”