Course

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ (29/09 – 14/10/2018)

7,500,000 ₫
ĐIỂM MỚI CỦA KHÓA HỌC Cập nhật kiến thức, mô hình quản trị mới nhất với bộ công cụ, biểu mẫu tích luỹ từ ...

RÀ SOÁT VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

3,500,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC  Hướng dẫn rà soát cơ cấu tổ chức dựa trên cách xác định chuỗi giá trị của ...

THIẾT KẾ MÔ HÌNH KINH DOANH

3,500,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Giúp doanh nghiệp lựa chọn, xây dựng, thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp với ...

ĐÀO TẠO COACHING SALESMAN PROFESIONAL

1,800,000 ₫
MỤC TIÊU – Hiểu sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp; – Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh; – Tự tin giao tiếp ...

ĐÀO TẠO COACHING SALE: FACE TO FACE

6,000,000 ₫
MỤC TIÊU – Xây dựng được bộ tài liệu bán hàng tiêu chuẩn – Tự tin giao tiếp với khách hàng – Xây dựng ...

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KPI CHO DOANH NGHIỆP

3,100,000 ₫
KPI – Key Performance Indicators, hiện đang là một trong những công cụ hiệu quả nhất được các nhà lãnh đạo chọn lựa để ...

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍCH HỢP

5,000,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Nắm được các kiến thức và công cụ để phân tích các yếu tố tác động đến ...

[20/09/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS PowerPoint

1,750,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS PowerPoint do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng ...

[27/09/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS Word

1,750,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS Word do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng dụng ...

[21/09/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS Excel

1,750,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS Excel do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng ...