Course

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

2,500,000₫
MỤC TIÊU Công ty hiểu về cấu trúc và phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Có kế hoạch phát triển ...

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

2,500,000₫
MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: – Xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc – Xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng ...

ỨNG DỤNG BSC&KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2018

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –        Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo ...

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

2,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Nắm vững các phương pháp và công cụ để tạo động lực cho nhân viên. –  ...

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

2,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Được trang bị kiến thức lý thuyết về việc lập kế hoạch; –  Có khả năng thực ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức mới trong quản trị Doanh nghiệp hiện đại ...

ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Hiểu được công việc của một thư ký, trợ lý là gì –  Làm chủ các ...

KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

2,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Rèn luyện tư duy và kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp –  Hướng dẫn cách thức ...

ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG

5,000,000₫
  THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH Quản lý cấp trung là cầu nối trung gian giữa quản lý cấp cao ( Tổng giám đốc, giám ...

ĐỊNH LƯỢNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

3,000,000₫
           Trong bối cảnh thị trường mở cửa và hội nhập hiện nay, cùng với định hướng xây dựng chính ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Biết xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc  – Biết đánh giá ...