Course

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

2,500,000 ₫
MỤC TIÊU Công ty hiểu về cấu trúc và phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Có kế hoạch phát triển ...

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

2,500,000 ₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Nắm vững các phương pháp và công cụ để tạo động lực cho nhân viên. –  ...

ĐỊNH LƯỢNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

3,000,000 ₫
           Trong bối cảnh thị trường mở cửa và hội nhập hiện nay, cùng với định hướng xây dựng chính ...