Đội ngũ chuyên gia

giảng viên Hoàng Thị Hồng Hoa
Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa
Read more.
TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Read more.
diễn giả Nguyễn Thanh Tú
Diễn giả Nguyễn Thanh Tú
Read more.
Đàm Thế Ngọc
Chuyên gia Đàm Thế Ngọc
Read more.
chuyên gia nghiên cứu định lượng Đào Trung Kiên
Chuyên gia Phân tích định lượng Đào Trung Kiên
Read more.
thầy Hà Sơn Tùng
TS. Hà Sơn Tùng
Read more.
PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh
Read more.
ThS Nguyễn Ngọc Tùng
Read more.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn
Read more.