Đội ngũ chuyên gia

giảng viên Đặng Văn Kỳ
Chuyên gia CNTT Đặng Văn Kỳ
Read more.
Th.S – Chuyên gia Đỗ Xuân Tùng
Read more.
ThS. Nguyễn Tuân
Read more.
PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh
Read more.
giảng viên Hoàng Thị Hồng Hoa
Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa
Read more.
TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Read more.
Diễn giả Nguyễn Thanh Tú
Read more.
Đàm Thế Ngọc
Chuyên gia Đàm Thế Ngọc
Read more.
Chuyên gia Phân tích định lượng Đào Trung Kiên
Read more.