Đội ngũ chuyên gia

PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh
Read more.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn
Read more.
ThS. Nguyễn Ngọc Tùng
Read more.
giảng viên Đặng Văn Kỳ
Chuyên gia CNTT Đặng Văn Kỳ
Read more.
ThS. Nguyễn Tuân
Read more.
Th.S – Chuyên gia Đỗ Xuân Tùng
Read more.
giảng viên Hoàng Thị Hồng Hoa
Th.S Hoàng Thị Hồng Hoa
Read more.
TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Read more.
Diễn giả Nguyễn Thanh Tú
Read more.
Đàm Thế Ngọc
Chuyên gia Đàm Thế Ngọc
Read more.
Chuyên gia Phân tích định lượng Đào Trung Kiên
Read more.
TS. Hà Sơn Tùng
Read more.
THS. HOÀNG ANH DUY
Read more.
PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy
Read more.
ThS. Hoàng Hải Yến
Read more.
PGS. TS. Lê Thái Phong
Read more.
PGS. TS. Đào Ngọc Tiến
Read more.
Nguyễn Hòa Anh
Read more.
Hồ Thúy Ngọc
Read more.
Nguyễn Thành Trung
Read more.
Trần Thị Huệ
Read more.
Trần Trọng Toàn
Read more.
TS Võ Sỹ Mạnh
Read more.