Lịch hoạt động

 

STT Khóa học Sắp khai giảng Thời lượng Chi phí
1 Hội thảo “Phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm trong tạo động lực cho nhân viên”  23/12/2017 1 buổi 200.000VND/ người
2  Đào tạo SPSS: Xử lý và phân tích số liệu trong báo cáo 05/01- 07/01/2018 5 buổi x 3h 2.200.000 VND
3 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp 27/01 -03/02/2018 6 buổi x 3h 3.500.000 VND
4  Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 20/01 – 21/01/2018 4 buổi x 3h 2.500.000 VND
5 Định lượng sự hài lòng của khách hàng 4 buổi x 3h 3.000.000 VND
 6  Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự 16/12 – 20/12/2017 6 buổi x 3h 3.500.000 VND
 7  Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực 13/01 – 14/01/2018  4 buổi x 3h 2.500.000 VND
8 Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên   4 buổi x 3h 2.500.000 VND
9 Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps   6 buổi x 3h 3.500.000 VND
10 Hướng dẫn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ   4 buổi x 3h 2.500.000 VND
11 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả   4 buổi x 3h 2.500.000 VND
12 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp 10/01- 14/01/2018  6 buổi x 3h 3.500.000 VND
13 Nâng cao năng lực quản lý cấp trung 10 buổi x 3h 5.000.000 VND