Lịch hoạt động

STT

Khóa học

Sắp khai giảng

Thời lượng

Chi phí

1

Hội thảo “Bí quyết ứng dụng và triển khai hiệu quả OKR trong đánh giá hiệu suất làm việc tại doanh nghiệp SME”

 27/02/2018

1 buổi

200.000VND/ người

2

Đào tạo SPSS: Xử lý và phân tích số liệu trong báo cáo

16 – 18/03/2018

5 buổi x 3h

2.200.000 VND

3

Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

31/03 – 07/04/2018

6 buổi x 3h

3.500.000 VND

4

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

31/03 – 01/04/2018

4 buổi x 3h

2.500.000 VND

 5

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

11 – 15/04/2018

6 buổi x 3h

3.500.000 VND

6

Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

 12 -13/05/2017

 4 buổi x 3h

2.500.000 VND

7

Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp 3Ps

14 – 21/04/2018

6 buổi x 3h

3.500.000 VND

8

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

24 – 25/03/2018 

4 buổi x 3h

2.500.000 VND

9

Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

06 – 10/04/2018 

6 buổi x 3h

3.500.000 VND

10

Đột phá thành công của nhà quản lý cấp trung

09/06/2018

10 buổi x 3h

5.000.000 VND

11

Đào tạo Coaching Sale: Face to face

23 – 24/03/2018

4 buổi x 3h

6.000.000 VND

12

Đào tạo Coaching Saleman Professional

16 – 17/03/2018

4 buổi x 3h

1.800.000 VND

15

Ứng dụng Excel để khám sức khoẻ tài chính và ra quyết định

23 – 25/03/2018

5 buổi x 3h

3.000.000 VND

16

Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên 

 4 buổi x 3h

2.500.000 VND

17

Định lượng sự hài lòng của khách hàng

4 buổi x 3h

3.000.000 VND