Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế

Địa chỉ: P1007, nhà A, trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phone: +84 165 235 79 33

Email: eit@ftu.edu.vn