Course

ỨNG DỤNG BSC&KPI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2018

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –        Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo ...

ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Hiểu được công việc của một thư ký, trợ lý là gì –  Làm chủ các ...

ĐÀO TẠO SPSS: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO

2,800,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về xử lý và phân tích số ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức mới trong quản trị Doanh nghiệp hiện đại ...

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3PS

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Biết xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc  – Biết đánh giá ...

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

2,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Được trang bị kiến thức lý thuyết về việc lập kế hoạch; –  Có khả năng thực ...

KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

2,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC –  Rèn luyện tư duy và kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp –  Hướng dẫn cách thức ...

ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG

5,000,000₫
THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH Quản lý cấp trung là cầu nối trung gian giữa quản lý cấp cao ( Tổng giám đốc, giám đốc, ...

RÀ SOÁT VÀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC  Hướng dẫn rà soát cơ cấu tổ chức dựa trên cách xác định chuỗi giá trị của ...

THIẾT KẾ MÔ HÌNH KINH DOANH

3,500,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Giúp doanh nghiệp lựa chọn, xây dựng, thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp với ...

ĐÀO TẠO COACHING SALESMAN PROFESIONAL

1,800,000₫
MỤC TIÊU – Hiểu sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp; – Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh; – Tự tin giao tiếp ...

ĐÀO TẠO COACHING SALE: FACE TO FACE

6,000,000₫
MỤC TIÊU – Xây dựng được bộ tài liệu bán hàng tiêu chuẩn – Tự tin giao tiếp với khách hàng – Xây dựng ...