Course

ĐÀO TẠO COACHING SALEMAN PROFESIONAL

1,800,000₫
MỤC TIÊU – Hiểu sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp; – Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh; – Tự tin giao tiếp ...

ĐÀO TẠO COACHING SALE: FACE TO FACE

6,000,000₫
MỤC TIÊU – Xây dựng được bộ tài liệu bán hàng tiêu chuẩn – Tự tin giao tiếp với khách hàng – Xây dựng ...

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KPI CHO DOANH NGHIỆP

3,100,000₫
KPI – Key Performance Indicators, hiện đang là một trong những công cụ hiệu quả nhất được các nhà lãnh đạo chọn lựa để ...

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍCH HỢP

3,000,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Nắm được các kiến thức và công cụ để phân tích các yếu tố tác động đến ...

[16/01/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS PowerPoint

1,750,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS PowerPoint do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng ...

[10/01/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS Word

1,750,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS Word do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng dụng ...

[09/01/2018] Đào tạo chứng chỉ tin học quốc tế MOS Excel

1,750,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế MOS Excel do Microsoft cấp Có kỹ năng ứng ...

[05/12/2017] Đào tạo chứng chỉ Tin học quốc tế IC3-GS4

3,800,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Đạt được chứng chỉ tin học quốc tế IC3.GS4 do Microsoft cấp Thành thạo sử dụng máy ...

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

1,800,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có cơ hội: – Hệ thống hoá và cập ...

ĐÀO TẠO SPSS: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO

2,200,000₫
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC – Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về xử lý và phân tích số ...

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ

2,500,000₫
MỤC TIÊU Công ty hiểu về cấu trúc và phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ. Có kế hoạch phát triển ...

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

2,500,000₫
MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: – Xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí làm việc – Xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng ...