Posts tagged "cộng đồng doanh nghiệp "

Tag Archives: cộng đồng doanh nghiệp

27/07/2017: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Sáng thứ 5 ngày 27/07/2017, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã thành công tổ chức chương trình tham quan doanh nghiệp tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với chủ đề: “CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ 5S TẠI CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG” … Continue reading 27/07/2017: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

17/06/2017: HỘI THẢO: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DOANH NGHIỆP: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI – CẢNH BÁO RỦI RO

Trả lương theo phương pháp 3Ps là phương pháp trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: công việc/vị trí (Position), năng lực cá nhân/mức độ hiếm (Person) và hiệu quả công việc/thành tích đạt được (Performance). Mục đích của 3Ps là tạo nên sự công bằng giữa các nhân viên trong nội bộ công ty, cũng … Continue reading 17/06/2017: HỘI THẢO: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI LƯƠNG 3Ps TẠI DOANH NGHIỆP: THÀNH CÔNG – THẤT BẠI – CẢNH BÁO RỦI RO

Tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty OSUMIN Việt Nam

Tham quan công ty OMINSU Việt Nam Trong chuỗi chương trình tổ chức tham quan và trao đổi kinh nghiệm do CLB Keiei –trung tâm Việt Nhật  VJCC tổ chức. Viện kinh tế và thương mại Quốc tế đã có cơ hội tham quan công ty OMINSU. Công ty Cổ phần sản xuất và thương … Continue reading Tham quan hoạt động sản xuất tại Công ty OSUMIN Việt Nam

[HỘI THẢO] TỔNG KẾT HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ BỘ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÁC DN SME 27.01.2017

Dù là những ngày giáp Tết, nhưng với sức nóng của chủ đề hội thảo “Phương pháp xây dựng khung năng lực và bộ kiểm tra đánh giá nhân sự tại các DN SME” do Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương, vừa tổ chức sáng thứ 7, ngày 21.01.2017 … Continue reading [HỘI THẢO] TỔNG KẾT HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ BỘ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI CÁC DN SME 27.01.2017